Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport zijn de veld -en analysegegevens van het bovenste grondwater weergegeven van 149 locaties van het TrendMeetnet Verzuring (TMV) die tussen eind 2009 en begin 2011 zijn bemonsterd. Het TMV gebruikt deze gegevens om in Nederlandse natuurgebieden (bos/heide) op zandgrond de effecten van verzuring op het grondwater in kaart te brengen. Hiervoor worden vermestende stoffen zoals nitraten en fosfaten, alsmede metalen in het grondwater gemeten. De nitraatnorm is op sommige locaties overschreden. Ook zijn voor een aantal metalen de streefwaarde, en in sommige gevallen de interventiewaarde overschreden. In 2012 zal in een apart rapport een trendanalyse van alle meetgegevens worden uitgevoerd. Het TrendMeetnet Verzuring is in 1989 opgericht en wordt door het RIVM beheerd en uitgevoerd. Sindsdien zijn alle locaties vijf keer bezocht.

Abstract

This report contains all of the data pertaining to the analysis of shallow groundwater samples collected from 149 locations of the National Acidification Trend Monitoring network (TMV) between late 2009 and early 2011. These data are used by the TMV to map the effects of acidification on the groundwater of Dutch natural areas (forest/heathlands) on sandy soils. The levels of various components of fertilizers, such as phosphates and nitrates, and of metals are measured in the groundwater. The concentration of nitrates exceeded the target value at some locations. The target value and, in some cases, the intervention value for a number of metals were also exceeded at some locations. In 2012 a trend analysis of the data will be carried out in a separate report.

The TMV was established in 1989, and its monitoring activities are administered and performed by the RIVM. All monitoring sites have been visited five times since the TMV was established.

Overig

Grootte
7.49MB