Interim evaluation of the policy document 'Healthy Growth, Sustainable Harvest' : Subproject Food Safety

Interim evaluation of the policy document 'Healthy Growth, Sustainable Harvest' : Subproject Food Safety

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil dat het aantal groente- en fruitproducten op de Nederlandse markt waar te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen op zitten, laag blijft. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat dit tussen 2013 en 2017 is gebeurd. Meer dan 95 procent van de producten bevatten concentraties die lager zijn dan wat wettelijk is toegestaan. Producten uit landen buiten Europa, zoals gojibessen, overschrijden steeds minder vaak de norm, maar deze ontwikkeling is nog niet stabiel. Aandacht voor lagere concentraties in deze producten blijft nodig. Het lage percentage producten waarop te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen zitten, laat zien dat tuinders zorgvuldig met deze middelen omgaan. Bovendien worden producten die van buiten de EU komen extra gecontroleerd. Ook stellen supermarkten sinds het begin van deze eeuw strengere eisen aan de aanwezigheid van resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit dan de norm. In welke mate deze maatregel invloed heeft gehad, viel buiten het bestek van dit onderzoek. Verder is de berichtgeving over resten van gewasbeschermingsmiddelen richting het publiek sinds 2010 aangepast. Het Voedingscentrum en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verspreiden sindsdien actief informatie over resten van gewasbeschermingsmiddelen op voedsel en zijn een aanspreekpunt voor vragen. Wel blijven mensen zich zorgen maken over de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen op voedsel. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen waar deze zorg vandaan komt en hoe deze zorg zou kunnen worden verminderd.

Abstract

The Dutch government wants to keep the number of vegetable and fruit samples on the Dutch market with excessive concentrations of pesticide residues at a low level. A study performed by RIVM shows that this number has remained low between 2013 and 2017. More than 95 percent of the products contained pesticide residues at concentrations lower than the legal norm. Products from outside the EU, such as goji berries, also exceed these norms less, but this development is still unstable. Attention for lower concentrations in these products remains necessary.

The low percentage of products with excessive concentrations of pesticide residues shows that growers are using pesticides with care. Additional checks on products from outside the EU have also contributed to this improvement. Supermarkets' requirements concerning residues of pesticides on food may have played a role too. RIVM has not investigated this factor.

In 2010, the Netherlands Nutrition Centre (Voedingscentrum) and the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) adjusted how the public is kept informed about residues of pesticides. Still, people continue to be concerned about pesticide residues on food. Further research is needed to determine the reason for this concern and how this concern could be reduced.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2968 kb