COVID-19 vaccination coverage in the Netherlands in 2022

COVID-19 vaccination coverage in the Netherlands in 2022

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM beschrijft hoe de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus in 2022 zijn verlopen in Nederland. Dit is inclusief de eilanden Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten. Vaccinatie tegen COVID-19 begon op 6 januari 2021 met de zogeheten basisserie met meestal twee vaccinaties. Het belangrijkste doel van de vaccinatie was om de kans te verkleinen dat mensen ernstig ziek zouden worden van het virus of erdoor zouden overlijden. In 2022 volgden verschillende campagnes om mensen hier nog beter tegen te beschermen.

Zo liep begin 2022 de boostercampagne, die eind 2021 was begonnen, nog door. Vanaf eind februari 2022 startte de campagne voor de herhaalprik voor specifieke risicogroepen, zoals mensen van 60 jaar en ouder. Op 19 september 2022 begon de volgende herhaalprikronde. Hiervoor zijn eerst mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers uitgenodigd. Daarna kon iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Er zijn in 2022 zeven verschillende COVID-19-vaccins gebruikt, gemaakt door vier producenten: BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen en Novavax.

Aan het eind van 2022 had 80,4 procent van iedereen vanaf 12 jaar de basisserie gekregen (vaccinatiegraad). Voor de booster voor iedereen vanaf 18 jaar was dat 62,1 procent. De vaccinatiegraad van de herhaalprik in het voorjaar voor risicogroepen was bij 60-plussers 52,1 procent. In het najaar was dat 59 procent voor deze leeftijdsgroep. De vaccinaties zijn gegeven door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, huisartsen en overige uitvoerders, zoals zorginstellingen.

Net als in 2021 hebben meer oudere mensen zich laten vaccineren dan jongeren. Verder hebben in het oosten en zuidoosten van Nederland meer mensen zich laten vaccineren dan in het westen en noorden. In enkele gemeenten, zoals in de Biblebelt en grote steden, is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld.

Abstract

The national institute for public health and the environment of the Netherlands (RIVM) describes the vaccination campaigns against the coronavirus in 2022 in the Netherlands. This includes campaigns on the islands Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao and Sint Maarten. Vaccination against COVID-19 started with the primary series on January 6, 2021. The primary series mostly contains 2 vaccinations. The goal of the vaccination campaigns is to protect against severe illness and death due to COVID-19. In 2022 there were several vaccination campaigns to protect people against the coronavirus.

At the beginning of 2022, the booster campaign which started at the end of 2021 continued. From the beginning of February 2022 onwards a repeat vaccination campaign for specific medical risk groups, such as people aged 60 years and older started. On September 19, 2022 another repeat vaccination round started. For this round first people aged 60 years and older, medical risk groups and health care workers were invited. Later on, everyone aged 12 years and older was eligible for a repeat vaccination. In total seven different COVID-19 vaccines were used in 2022, produced by four manufactures: BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen and Novavax.

At the end of 2022, 80.4 percent of those aged 12 and over completed their primary series. 62.1 percent of those aged 18 years received a booster vaccination. The coverage of the repeat vaccination during spring was 52.1 percent for people aged 60 years and over. During the autumn round 59 percent of this age group received their repeat vaccination. Vaccinations were administered by municipal health services (GGDs), general practitioners and by other vaccination administrators, including nursing homes.

As in 2021, vaccination uptake was generally higher in older age groups than in younger age groups. In addition, the eastern and south-eastern regions of the Netherlands had higher vaccination coverages than the western and northern regions. Some municipalities, such as those in the bible belt and the larger cities, had a vaccination coverage below the national average.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
4306 kb