Validation of the AERIUS air quality model

Validation of the AERIUS air quality model

Go to abstract

Samenvatting

De luchtkwaliteit in Nederland wordt gemonitord in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De luchtkwaliteit wordt berekend met behulp van technische rekenregels die voldoen aan de wettelijk voorgeschreven standaard rekenmethoden voor luchtkwaliteit. Het gaat hierbij specifiek om de rekenmethoden voor de luchtkwaliteit langs wegen in stedelijk gebied en rond snelwegen. Het rekenmodel voor het NSL is nu vervangen door AERIUS lucht en is gevalideerd als rekenmodel luchtkwaliteit. In dit rapport wordt de validatie van AERIUS lucht toegelicht. Een nieuw rekenmodel luchtkwaliteit wordt standaard gevalideerd door het RIVM. Dat gebeurt door de resultaten te vergelijken met die van het rekenmodel van het RIVM (TREDM). Het rekenmodel van het RIVM werkt ook met de wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden. Om mogelijke discussies over de werkwijze te voorkomen heeft een onafhankelijke organisatie het validatieproces gecontroleerd. Volgens hen is de validatie goed uitgevoerd. Zie rapport: https://vito.be/sites/vito.be/files/rapport_rivm2.pdf De oude NSL-rekenmethode is van 2010 tot en met 2019 gebruikt. Het nieuwe model sluit aan bij de laatste ontwikkelingen in de wetenschap en ict. Het nieuwe model is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gebouwd. Zie ook rapport: Actualisering en addenda SRM-1 en SRM-2 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0118.pdf

Abstract

The air quality in the Netherlands is monitored in the National Air Quality Cooperation Program (NAQCP). The air quality is calculated with the help of technical calculation rules that comply with the legally mandated calculation methods for air quality. More specifically, we are talking here about the air quality alongside roads in urban areas and near motorways. The NAQCP calculation model has now been replaced by AERIUS air, which has been validated as an air quality calculation model. This report explains how AERIUS air has been validated.

A new calculation model for air quality is, as a rule, validated by RIVM. This is done by comparing the results of the new model with the results of the RIVM calculation model (TREDM). The RIVM calculation model also complies with the legally mandated standard calculation methods. In order to avoid potential discussions about the working procedure, an independent organisation checked the validation process. According to them, the validation process was sound. See report: https://vito.be/sites/vito.be/files/rapport_rivm2.pdf

The older NAQCP calculation method was used from 2010 up to and including 2019. The new model is in line with the latest developments in science and ICT. The new model was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management.

See also report: Updating addenda SRM-1 and SRM-2
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0118.pdf

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
757 kb