Validatie van de TBX gietplaat-methode (ISO 16649-2) voor het tellen van Escherichia coli in levende tweekleppige weekdieren: hernieuwde studie om in lijn te brengen met EN ISO 16140- 2:2016

Validatie van de TBX gietplaat-methode (ISO 16649-2) voor het tellen van Escherichia coli in levende tweekleppige weekdieren: hernieuwde studie om in lijn te brengen met EN ISO 16140- 2:2016

Go to abstract

Samenvatting

Volgens Europese wetgeving moet worden aangetoond of consumenten veilig schelpdieren kunnen eten. Hiervoor wordt geteld hoeveel Escherichia coli bacteriën er in het schelpdiervlees zitten. Om ze rauw of gekookt te mogen eten is een maximum aantal bacteriën toegestaan. Om bijvoorbeeld oesters rauw te kunnen eten mogen er niet meer dan 230 E. coli bacteriën in zitten. Wanneer er meer bacteriën in de schelpdieren zitten, dan moeten ze bijvoorbeeld gekookt worden om de bacteriën te doden voordat je ze veilig kunt eten.

De Europese regelgeving verplicht de Europese lidstaten de MPN-methode te gebruiken om de aantallen te tellen. Om een andere methode te kunnen gebruiken, moet worden aangetoond dat deze methode dezelfde resultaten geef t als de MPN. Dit gebeurt met een validatiestudie. Het RIVM heeft dat eerder gedaan voor de TBX-methode (MicroVal-certificaat met certificaatnummer: 2007-LR07). De regels om dat aan te tonen staan beschreven in een ISO-norm (EN ISO 16140:2003).

Maar deze eerdere studie is in 2017 verlopen en de ISO is veranderd. Daarom heef t het RIVM een nieuwe validatiestudie gedaan volgens de nieuwe regels (EN ISO 16140-2:2016). Ook nu blijkt dat de TBXmethode dezelfde resultaten geef t als de MPN-methode. De TBXmethode mag daarom nu ook worden gebruikt om de Escherichia coli bacterie in schelpdieren te tellen.

Voor deze studie moesten enkele nieuwe experimenten worden gedaan. Hiervoor zijn de volgende schelpdiersoorten gebruikt: oesters, mosselen, kokkels en ensis. Alle proeven gaven dezelfde conclusies.

Abstract

EU regulations need to be in place to determine the safety of shellfish consumption. To achieve this, it is necessary to count the number of Escherichia coli bacteria present in shellfish flesh. In order to be able to eat raw shellfish, a maximum number of bacteria is permitted. For instance, to safely consume raw oysters, they cannot contain more than 230 E. coli bacteria per 100 gram. If more bacteria are present, additional treatment like cooking is necessary to inactivate all bacteria present for the shellfish to be consumed safely.

The European legislation prescribes Member States to use the MPN method to count E. coli in shellfish. To be able to use an alternative method, a validation study needs to be performed to prove that the alternative method gives equivalent results to the MPN method. RIVM has conducted similar studies for the TBX method (MicroVal, Certificate: 2007-LR07). EN ISO 16140:2003 sets out the rules on how to perform such a validation study.

The previous validation study expired in 2017 and since then, the ISO rules have changed. Therefore it was necessary for RIVM to perform a new validation study based on the new rules (EN ISO 16140-2:2016). This new study shows that the alternative TBX method gives equivalent results to the MPN method. Therefore, the TBX method is now an approved alternative for counting E. coli bacteria in shellfish.

New experiments were carried out for this study. A range of shellfish species were used: oysters, mussels, cockles and ensis; all experiments gave the same results.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1254 kb