Go to abstract

Samenvatting

De standaardvraagstelling voeding die voor de Monitor Volksgezondheid gebruikt wordt blijkt een goede methode om de fruit- en vruchtensapconsumptie te bepalen. Rapportage van de groenteconsumptie is minder nauwkeurig. In het project "Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid" worden lokale gegevensverzamelingen door GGD'en op elkaar afgestemd. Hiervoor zijn standaardvraagstellingen ontwikkeld. Om te bepalen of gegevens verzameld met de standaardvraagstelling voeding de werkelijke consumptie weerspiegelen, is gebruik gemaakt van gegevens verzameld door GGD'en en de voedselconsumptiepeiling 2003 (VCP-2003). De VCP-2003 kon gebruikt worden voor de vragen naar fruit-, vruchtensap-, en gekookte groenten consumptie, omdat de resultaten vergelijkbaar waren voor de GGD'en en de VCP-2003. Voor rauwkostconsumptie verschilden de resultaten tussen de GGD'en en de VCP-2003, hetgeen verklaard wordt door verschillen in de vraagstelling. Na het koppelen van de vragenlijstgegevens van de VCP-2003 aan twee 24-uursnavragen, bleek dat de relaties tussen de uitkomsten van beide meetmethoden voor fruit- en vruchtensapconsumptie redelijk sterk waren. Voor de consumptie van gekookte groenten was de relatie zwakker, hetgeen mogelijk veroorzaakt wordt door de moeite die mensen hebben met het schatten van de hoeveelheid. In het algemeen rapporteerden mensen hogere consumpties via de vragenlijst dan volgens de 24-uurs navraag. De resultaten waren vergelijkbaar met die in de literatuur. Andere onderdelen van de standaardvraagstelling voeding zijn ontbijtfrequentie, broodconsumptie en vetgebruik. Deze zijn in de VCP-2003 niet nagevraagd. Omdat er ook weinig literatuur beschikbaar is over soortgelijke vraagstellingen, kan er geen uitspraak gedaan worden over de validiteit van deze vragen.

Abstract

The questions in the standardized questionnaire on food consumption used for the Public Health Monitor in the Netherlands were shown to be valid for the consumption of fruit and fruit juice, while questions on the consumption of vegetables were less accurate. The project "Local and National Public Health Monitor" was set up to harmonize the collection of local data collections, which takes place through the regional Community Health Services. To determine whether data collected by the standardized questionnaire on food consumption reflects the actual consumption, analyses were performed on data of Community Health Services and the National Food Consumption Survey 2003 (VCP-2003). The results on the consumption of fruit, fruit juice, and cooked vegetables recorded by the Community Health Services and the VCP-2003 were found to be comparable, but those on raw vegetables were not. This meant that the questions on raw vegetables could not be validated on the basis of the VCP-2003. For fruit, fruit juice, and cooked vegetables the results of the VCP-2003 questionnaire were compared with those of two 24-hour recalls. The estimates of fruit and fruit juice consumption based on the questionnaire showed fairly strong comparability with the estimates based on 24-hour recalls. However, the comparability between cooked vegetables was weak, which was consistent with the literature. In general, people reported higher consumptions of these food groups in the questionnaire than in the recalls.

Overig

Grootte
240KB