Go to abstract

Samenvatting

Vitamine D is belangrijk voor sterke botten en tanden. Het lichaam maakt zelf vitamine D aan als de huid aan zon wordt blootgesteld. Daarnaast is voeding een bron. Sommige voedingsmiddelen bevatten van nature vitamine D, maar deze vitamine wordt ook aan producten toegevoegd, zoals aan smeerbare vetten. Mensen die het risico lopen te weinig vitamine D binnen te krijgen, wordt aanbevolen om vitamine D-supplementen te slikken. Het gaat om jonge kinderen, vrouwen van 50 jaar en ouder, mannen van 70 jaar en ouder, mensen met een donkere huidskleur, zwangere vrouwen en mensen die onvoldoende buiten komen. Een andere manier om de inname te verhogen is om meer vitamine D toe te voegen aan voedingsmiddelen. Het maximumgehalte vitamine D dat in supplementen mag zitten, moet daar dan op worden aangepast. Het RIVM heeft berekend wat het effect is op de maximale dagdosering vitamine D in supplementen als het vitamine D-gehalte in smeerbare vetten, zoals margarine en halvarine, wordt verhoogd tot het huidige maximale wettelijke niveau. De vitamine D inname van de Nederlandse bevolking zal in dit scenario substantieel toenemen. De veilige maximale dagdosering vitamine D uit supplementen zal hierdoor iets afnemen. Dit is een aanvullende berekening naast eerder onderzoek uit 2013. De onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Op basis hiervan overweegt dit ministerie om de maximale gehaltes vitamine D in supplementen en/of verrijkte voedingsmiddelen te herzien. Sinds enkele jaren bestaat er een maximum voor de hoeveelheid vitamine D in supplementen, en voor de hoeveelheid die aan voedingsmiddelen mag worden toegevoegd. Deze maxima zijn bepaald om een te hoge inname te voorkomen. Een te hoge inname van vitamine D kan namelijk een te hoog calciumniveau in het bloed of de urine veroorzaken, wat bijvoorbeeld kan leiden tot nierstenen. De maximale gehalten zijn bepaald op basis van de 'aanvaardbare bovengrens'. In 2012 is de aanvaardbare bovengrens voor vitamine D door de European Food Safety Authority (EFSA) verhoogd voor personen vanaf 1 jaar.

Abstract

Vitamin D is important for strong bones and teeth. When exposed to sunlight the skin is able to produce vitamin D itself. In addition, diet is a source of vitamin D. Some foods naturally contain vitamin D; however this vitamin is also added to foods, like spreadable fats. Persons at risk of low vitamin D status are recommended to take vitamin D supplements. These are young children, women 50 years onward, men 70 years onward, persons with dark colored skin, pregnant women and persons with inadequate exposure to sunlight. Besides taking supplements, it is also possible to increase the vitamin D intake by consumption of foods fortified with vitamin D. The maximum daily dosage vitamin D in supplements should then be adapted.

The RIVM calculated the effect of increment of the vitamin D level in spreadable fats, like margarine, on the safe maximum daily dosage vitamin D from supplements. The vitamin D intake of the Dutch population will substantially increase in this scenario. The safe maximum daily dosage vitamin D from supplements will slightly decrease. This calculation is an addition on research published in 2013. Both researches are conducted commissioned by the Dutch ministry of Health, Welfare and Sports. The results will help this ministry in their consideration revising the legal maximum vitamin D levels in supplements and/or fortified foods.

For several years there is a maximum daily dosage for vitamin D in supplements and for the amounts of vitamin D added to foods. These maxima are set to prevent too high intakes that are associated with too high calcium levels in blood or urine, which may result in kidney stones. The maximum levels are determined based on the 'tolerable upper intake level'. The European Food Safety Authority (EFSA) revised the tolerable upper intake level for vitamin D in 2012. For persons from 1 year onward the tolerable upper intake level has been increased.

Overig

Grootte
3.5MB