Changes in the design of the living environment require urgent attention for infectious diseases

Changes in the design of the living environment require urgent attention for infectious diseases

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid werkt aan een gezonde leefomgeving voor de bevolking. Dat is belangrijk voor de gezondheid van mensen en om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Lokale overheden zorgen daarom voor een groene omgeving om te stimuleren dat mensen meer bewegen en meer tijd in de natuur doorbrengen. Ook wordt er water aangelegd in steden om verkoeling te bieden of regenwater op te vangen.

Deze aanpassingen brengen ook risico’s met zich mee. Veranderingen in de leefomgeving kunnen namelijk de kans vergroten dat mensen infectieziekten krijgen. Zo kunnen mensen in de natuur door een besmette teek worden gebeten. Of ze worden ziek, als ze gaan spelen of zwemmen in water dat daarvoor niet bedoeld is. De waterkwaliteit wordt op deze plekken niet gecontroleerd en kan ongemerkt slecht zijn.

Het RIVM wil daarom bij de inrichting van de leefomgeving aandacht vragen voor infectieziekten. Het is belangrijk om op tijd te weten of veranderingen in de leefomgeving de kans op infectieziekten vergroten. Dan kunnen namelijk snel maatregelen worden genomen. Het RIVM heeft hiervoor op een rij gezet met welke infectieziekten in de leefomgeving rekening moet worden gehouden.

Het rapport bevat informatie voor beleidsmakers en voor mensen die in de praktijk met een gezonde leefomgeving bezig zijn, zoals gemeenten. Het RIVM wil bijvoorbeeld stimuleren dat beleidsmakers instrumenten laten ontwikkelen waarmee praktijkmensen de kans op een infectieziekte kunnen inschatten na veranderingen in de leefomgeving. Een andere aanbeveling is om platforms op te richten waarin betrokkenen elkaar kunnen informeren.

Bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en wormen kunnen infectieziekten veroorzaken. Mensen kunnen in de leefomgeving direct met ziekteverwekkers in contact komen via water, lucht, bodem of oppervlakken. Dat kan ook door direct of indirect contact met dieren die ziekteverwekkers bij zich dragen die op mensen kunnen worden overdragen. In gebieden waar veel mensen dicht op elkaar wonen, worden infectieziekten makkelijk van mens op mens overgedragen.

Abstract

The government of the Netherlands is working towards a healthier living environment for the Dutch population. This is important both to safeguard public health and to limit the consequences of climate change. As part of these efforts, local authorities are creating green spaces that encourage people to exercise more and spend more time in nature. New water concepts are introduced in urban environments to manage excess rainwater and provide cooling.

However, these adaptations also entail certain risks. Changes in the living environment may increase the chance of contracting infectious diseases. For example, people may suffer tick bites in green spaces, or become ill after playing or swimming in bodies of water not designed for these purposes. Water quality at these locations is not monitored and could be poor.

Consequently, RIVM is calling for greater attention to infectious diseases when designing the living environment. To allow for swift action, timely knowledge about how changes in the living environment could increase the risk of infectious diseases is essential. To this end, RIVM has examined which infectious diseases need to be considered in the context of the living environment.

This report contains information for policymakers and other stakeholders, such as municipalities, creating a healthier living environment. RIVM wants to encourage policymakers to develop tools that will enable professionals to assess the risk of infectious diseases following changes in the living environment. Another recommendation is to set up platforms where involved parties can share information.

Infectious diseases are caused by bacteria, viruses, parasites, fungi or worms. People may be exposed to pathogens in the living environment through water, air, soil or surfaces. They may also be exposed through direct or indirect contact with animals that carry pathogens that can be transmitted to humans. There is an elevated risk of spreading infectious diseases in densely populated areas.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
6231 kb