Increasing test uptake during community-wide testing in Dronten and Bunschoten

Increasing test uptake during community-wide testing in Dronten and Bunschoten

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van VWS neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) onder controle te krijgen. Zo is het belangrijk dat mensen zich laten testen bij klachten of na contact met een besmet persoon. Een onderdeel van de aanpak van VWS is dat grote groepen mensen zich meerdere keren laten testen, ook als ze geen klachten hebben (grootschalig testen). Hiervoor kunnen bijvoorbeeld alle inwoners van een dorp of buurt worden uitgenodigd als er daar veel mensen besmet zijn. VWS wil weten welke omstandigheden stimuleren dat zoveel mogelijk mensen zich laten testen.

In twee gemeenten – Dronten en Bunschoten - is onderzocht welk effect twee factoren hebben op het aantal mensen dat zich laat testen en hoe vaak ze dat doen: de afstand tot een testlocatie en de informatie in een uitnodigingsbrief.

Het blijkt dat meer mensen zich laten testen als de testlocatie dichtbij is, op minder dan 2 kilometer van hun woning. Ook laten ze zich dan vaker testen. Het effect van de informatie in de uitnodigingsbrieven is niet goed te bepalen. Dat komt omdat er naast de brieven ook in de media (radio, sociale media, reclameborden) veel aandacht aan de pilots is besteed.

In beide gemeenten zijn twee soorten brieven gestuurd met een verschillende inhoud. Een deel van de inwoners ontving een brief met alleen basisinformatie over grootschalig testen. Het andere deel ontving een brief waarin de basisinformatie werd aangevuld met informatie over het risico op een besmetting met het coronavirus en de verspreiding ervan. De opkomst was bij beide groepen inwoners bijna even hoog.

De Corona Gedragsunit van het RIVM heeft dit onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, GGD’en en gemeenten uitgevoerd.

Abstract

The Ministry of Health, Welfare and Sport is taking various measures to control the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2). One such measure is that people can get tested. One approach to testing is that large groups of people can have themselves tested several times, even if they don’t have no corona related symptoms (community-wide testing or mass testing). All residents of a village or neighbourhood can for instance be invited to community wide testing in case of an outbreak or when infection rates are high. The Ministry of Health, Welfare and Sport wants to know which circumstances encourage as many people as possible to take part.

In two municipalities, the effect of two factors on the number of people who get tested and how often they do so were investigated: the distance to a testing site and the information provided in an invitation letter.

It turns out that more people get tested when the test location is close by, at less than 2 kilometres from their home. They also have themselves tested more often under such circumstances. It is difficult to determine the effect of the content of the letters. This is because, in addition to the letters a lot of attention was paid to the pilots in the media (radio, social, billboards).

Two letters with different types of contents were sent in both municipalities. One of the letters only contained basic information about large-scale testing. The other was supplemented with information about the risk of being infected and the spread of the coronavirus. The turnout was almost the same for both letters.

The Corona Behavioural Unit of the RIVM carried out this research, in collaboration with the University of Amsterdam, Regional Public Health Organisations (GGD’s) and municipalities.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4010 kb