An exploration of the applicability of system dynamics modelling in the context of impact analyses

An exploration of the applicability of system dynamics modelling in the context of impact analyses

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM en de TU Delft hebben twee simulatierekenmodellen ontwikkeld die in kaart brengen welke mechanismen bepaalde problemen in het zorgsysteem veroorzaken en hoe die mechanismen met elkaar samenhangen. Het gaat hierbij om de organisatie en de structuur rondom de behandeling van patiƫnten. Het Zorginstituut Nederland heeft het RIVM gevraagd of deze zogeheten systeemdynamische modellering (SD) nuttig kan zijn om de impact te analyseren van maatregelen in de zorg. Hiervoor hebben zij twee casussen aangereikt: begeleide oefentherapie voor mensen met een vernauwing in de beenslagaders, en de op maat aangeboden vormen van controle na een behandeling van borstkanker. De systeemdynamische modellering kan inderdaad nuttig zijn omdat het de complexiteit van een verandertraject in de gezondheidszorg in beeld kan brengen. Deze mogelijkheden ontbreken in de huidige werkwijze van het Zorginstituut, waardoor effecten van een maatregel wellicht minder goed in beeld komen. Het instituut brengt de complexiteit van de twee casussen terug tot een sterk vereenvoudigd probleem. Zij werken daardoor met eenvoudige berekeningen en veel impliciete aannames. Uitgangspunt is dat een bepaalde situatie in het heden naast een gewenste situatie in de toekomst wordt gezet. In de praktijk verloopt een veranderingsproces in de zorg meestal veel minder 'lineair'. Zo kan een verandering vaak niet op korte termijn worden gerealiseerd en kan het bijvoorbeeld tijd kosten voordat positieve effecten van een maatregel merkbaar worden. Denk aan het effect op de gezondheid en de kosten van een verandering van een richtlijn om mensen met een vernauwing in de beenslagader door te verwijzen voor de oefentherapie; bijvoorbeeld naar fysiotherapeuten in plaats van naar specialisten. Dit effect is daardoor te optimistisch geschat in de werkwijze van het Zorginstituut. Het RIVM en de TU Delft pleiten ervoor eerder in de besluitvorming over een zorgproces systeemdynamische modellering toe te passen. Dan kan breder naar de problematiek worden gekeken en is er nog ruimte voor andere keuzes voor maatregelen.

Abstract

RIVM and Delft University of Technology have developed two computer simulation models to identify the underlying mechanisms of specific problems in the healthcare system and to show how these mechanisms are interrelated. This concerns both the organisation and the structures associated with the treatment of patients.

The National Health Care Institute (ZIN) has asked RIVM to determine whether system dynamics modelling (SD) might be a useful way of analysing the impact of healthcare measures. The Institute has provided two specific cases for this purpose. The first concerns guided exercise therapy for people with narrowed leg arteries and the second involves customised monitoring methods following breast cancer treatment.

System dynamics modelling can indeed be useful here, as it can reveal the complex natures of change processes within the healthcare system. The Health Care Institute's current approach does not feature options of this kind. This could hamper its efforts to identify the impact of specific measures.

The Institute would normally reduce the complexity of these two cases until all that remains is a greatly simplified problem. This process involves simple calculations and numerous implicit assumptions. The basic principle is to compare an existing situation to an optimal future situation. In practice, change processes in the healthcare system are usually much less 'linear' than this. For instance, many changes cannot be accomplished within a short space of time. Furthermore, it may take a while for the beneficial impacts of any given measure to become noticeable. Consider, for example, a change in the guideline by which people with narrowed leg arteries are currently referred for exercise therapy. Instead of being referred to a specialist, they would now be treated by a physiotherapist. Consider the impact would this would have on their health, and on the costs involved. In this way, the Health Care Institute's current approach would result in an overly optimistic assessment of the impact in question.

RIVM and Delft University of Technology argue that system dynamics modelling should be used at an earlier stage of decision making with regard to a specific healthcare process. That would enable those involved to take a broader view of the issue in question, and there would still be scope for selecting alternative measures.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
645 KB