Feasibility study into the expansion of the breast cancer screening program with supplemental MRI for women with extremely dense breast tissue

Feasibility study into the expansion of the breast cancer screening program with supplemental MRI for women with extremely dense breast tissue

Go to abstract

Samenvatting

Volgens het RIVM is het in principe mogelijk het bevolkingsonderzoek borstkanker uit te breiden met een MRI-scan voor vrouwen die zeer dicht borstweefsel hebben. Deze vrouwen hebben een grotere kans op borstkanker en tumoren in zeer dicht borstweefsel zijn op de gewone röntgenfoto moeilijker te zien. Een belangrijke randvoorwaarde voor de uitbreiding van het bevolkingsonderzoek is dat er voldoende medisch personeel beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Er moet nog onderzocht worden of er bij de vrouwen in de doelgroep en bij de bestuurders van ziekenhuizen genoeg draagvlak is voor de uitbreiding. Dit onderdeel van de 'verkorte uitvoeringstoets' naar de uitbreiding is vertraagd door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het RIVM adviseert om het MRI-onderzoek in ziekenhuizen uit te voeren, gecoördineerd door de screeningsorganisaties. De belangrijkste reden is dat ziekenhuizen de noodzakelijke medische zorg in huis hebben als mensen allergisch reageren op de contrastvloeistof die zij voor de MRI krijgen ingespoten. Deze reactie komt heel weinig voor maar vraagt om acute zorg. Landelijke voorwaarden en meetprotocollen zorgen ervoor dat ziekenhuizen het MRI-onderzoek op dezelfde manier doen. Dat is belangrijk om resultaten te kunnen vergelijken en bij te kunnen houden hoe vaak een tumor wordt opgespoord met deze uitbreiding van het bevolkingsonderzoek. Het RIVM onderzocht of de uitbreiding van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker met een MRI voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel uit te voeren is. Als uit het gewone bevolkingsonderzoek blijkt dat een vrouw zeer dicht borstweefsel heeft, wordt zij bij deze uitbreiding uitgenodigd voor een aanvullende MRI. Het gaat om ongeveer 8 procent van de vrouwen van 50 tot 75 jaar die worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, zo'n 80.000 vrouwen per jaar. Deze uitvoeringstoets van het RIVM wordt tegelijk uitgebracht met het advies van de Gezondheidsraad over de uitbreiding. Het RIVM heeft drie mogelijkheden geanalyseerd om een MRI-onderzoek uit te voeren: in mobiele MRI-bussen, in MRI-centra speciaal voor de screening, en in ziekenhuizen. Alle betrokken organisaties hebben aan de analyse meegewerkt: de screeningsorganisaties, de kenniscentra voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker, koepels van beroepsgroepen in de zorg, ziekenhuizen (met name radiologen), een patiëntenorganisatie, Zorgverzekeraars Nederland, en overheidsorganisaties die zich bezighouden met de kwaliteit en financiering van de zorg.

Abstract

RIVM concludes that nationwide supplemental MRI population screening for breast cancer for women with extremely dense breast tissue is feasible. These women have an increased risk of breast cancer and their cancers are less likely to be detected on mammography. The availability of sufficient medical personnel on the labour market is an important precondition for this expansion of breast cancer screening. A follow-up of this feasibility study is required concerning the form of cooperation between the national screening organization and the hospitals involved. We also need to address the targeted group of women to investigate their support for such supplemental screening. This element of the study was delayed because of the corona virus outbreak.

RIVM recommends that the MRI screening be carried out in hospitals, coordinated by the screening organizations. The main reason for screening in hospitals is the availability of medical care needed in case of an allergic reaction to the intravenous injection of contrast medium. This allergic reaction is very rare, but it requires acute care. National guidelines and quality requirements are needed to ensure that hospitals implement the MRI in the same way. This is important for comparing results and monitoring the results of this expansion of breast cancer screening.

This emerged from a so-called feasibility study into the expansion of the breast cancer screening program with MRI, carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). If the mammography in the current population screening shows that a woman has extremely dense breast tissue, in this expansion she would be eligible for an additional MRI. This concerns approximately 8% of the women between the ages of 50 and 75 who are invited to participate in breast cancer screening, about 80,000 women per year.

RIVM examined three different location set-ups of MRI examination a) mobile MRI units b) MRI screening centres and c) hospitals. This study was set up in collaboration with relevant professional groups, the screening organizations, a patient organization and other stakeholders.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
898 kb