Difference in leaching of PFAS from soil and dredging spoil

Difference in leaching of PFAS from soil and dredging spoil

Go to abstract

Samenvatting

De uitloging van PFAS uit landbodem, uiterwaardebodem en waterbodem (bagger) is vergelijkbaar voor deze drie categorieën bodems. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Deltares. Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een verzamel naam voor duizenden stoffen. PFOS en PFOA zijn twee veelvoorkomende PFASverbindingen die in heel Nederland verspreid kunnen worden aangetroffen in concentraties van enkele microgrammen per kilogram grond of bagger. Om te voorkomen dat deze stoffen zich verder door het milieu verspreiden, zijn er eisen gesteld aan het gebruik van grond en bagger waar PFAS in zit. Grond en bagger kunnen onder andere worden gebruikt bij het ondieper maken van plassen waaruit ooit zand en klei is gewonnen. Bij dit soort toepassingen onder oppervlaktewater zullen PFOS en PFOA in ongeveer dezelfde mate vrijkomen uit de drie soorten bodems die zijn onderzocht.

Abstract

PFAS compounds are released in approximately the same degree from three types of soils. This was the conclusion of a study carried out by RIVM and Deltares. The study looked at the differences between soil coming from dry land, from a waterbed (dredging spoil), and from river floodplains (areas outside the dikes that are flooded when the water level rises).

PFAS substances (polyfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances) are generally found in low concentrations in the soil and in dredging spoil. In order to prevent these substances from spreading further through the environment, soil and dredging spoil that contain PFAS must comply with certain requirements before they can be used. Soil and dredging spoil are used, for example, for so-called applications beneath surface water. An example of this is their use in making bodies of water shallower where sand and clay were once extracted. In this type of application beneath surface water, two very commonly occurring PFAS (PFOS and PFOA) are released in approximately the same degree from the three types of soils that were investigated.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1479 kb