Go to abstract

Samenvatting

Tijdens de controle d.d. 840209 is het volgende geconstateerd. - Het sterilisatieproces voldoet in het geheel niet aan de norm. Dit is te wijten aan de slechte stoompenetratie in de voerblikken. - De temperatuurregistratie-apparatuur is gebrekkig en vertoont een afwijking van -10 graden C. De drukmeter wijst 0.2 atm te veel aan en bovendien wordt de druk niet geregistreerd. - Het beluchtingsfilter van de sterilisator is zeer oud en verfrommeld. Het dient zeer nodig te worden vervangen. Tevens is het noodzakelijk dat dit wordt opgenomen in het periodieke onderhoud. - Doordat de sterilisator met de hand wordt bediend, is de kans op een fout in de procesvoering aanwezig. Door de gebrekkige registratie-apparatuur is de kans dat deze fout wordt ontdekt, gering. Eveneens is een goed bedieningsvoorschrift voor de sterilisator niet aanwezig.

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
0MB