Go to abstract

Samenvatting

Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aan de norm, omdat de referentie temperatuurvoeler niet goed op de fles was gemonteerd, waardoor deze niet goed werd gefixeerd in het midden van de meetfles. Tijdens de controle d.d. 840314 werd het volgende geconstateerd. - Het vacuum lektest programma voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma 3,5 min 134 graden C voldeed niet aan de norm, omdat de sterilisatietemperatuur +6 graden C te hoog was. Dit was te wijten aan een niet goed afgestelde drukregeling. - Het 20 min. 120 graden C rubberprogramma voldeed wel aan de norm. - Het 20 min. 120 graden C flessenprogramma voldeed aan de norm.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB