Samenvatting

Voedingsstatusonderzoek is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem en heeft als doel de voorziening van een bepaalde micronutriënt te beoordelen voor de Nederlandse populatie of relevante subgroepen daarbinnen. Uit de resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2005/2006 bleek dat de inneming van vitamine D en foliumzuur onvoldoende was bij jonge kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar. Voor ijzer was de inneming laag ten opzichte van de Nederlandse norm en voor selenium, zink, vitamine E en retinol activiteit equivalenten (RAE) bleek de inneming laag ten opzichte van de Amerikaanse normen. Om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van tekorten werd voor deze micronutriënten voedingsstatusonderzoek aanbevolen. In het huidige onderzoek is bij vier- en achtjarige kinderen uit verschillende delen van Nederland de status bepaald van magnesium, zink, ijzer, vitamine D en selenium. De resultaten bevestigen het beeld dat de voorziening van magnesium adequaat is bij vier- en achtjarige kinderen. De signalen voor een mogelijk inadequate inneming van selenium en vitamine D worden door dit voedingsstatusonderzoek niet bevestigd. De resultaten met betrekking tot zink en ijzer kunnen niet eenduidig geïnterpreteerd worden. In het ongunstigste geval is er bij een kwart van de achtjarige en de helft van de vierjarige kinderen sprake van milde zinkdeficiëntie en is volgens de in dit onderzoek gehanteerde definitie bij 4-5% van de vierjarigen en 1-3% van de achtjarigen sprake van een verhoogde kans op ijzerdeficiëntie. Om tot een betere vaststelling van de adequaatheid van de micronutriëntenvoorziening van kinderen te komen, wordt meer onderzoek aanbevolen naar de te hanteren parameters en grenswaarden van voedingsstatus en wordt tevens geadviseerd om geregeld voedingsstatusonderzoek bij kinderen uit te voeren, ook bij iets jongere en oudere kinderen.

Resterend

Grootte
175KB