Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport is gewijd aan de volgende vragen: Welke bevolkingsgroepen in Nederland hebben een slechtere gezondheidstoestand dan de gemiddelde bevolking? Wat zijn daarvan de oorzaken? Hoe zijn deze achterstanden in gezondheid te verkleinen? De verschillen in de gezondheidstoestand tussen bevolkingsgroepen blijken aanzienlijk te zijn, en de trends in de afgelopen 20 jaar zijn niet onverdeeld gunstig. Naar verwachting zal de omvang van de meeste groepen met gezondheidsachterstand zoals allochtonen , gescheidenen, ouderen en alleenwonenden sterk toenemen. Dit rapport toont aan dat er veel gezondheidswinst te boeken is door de gezondheidstoestand van deze en andere achterstandsgroepen te verbeteren. Aanknopingspunten daarvoor liggen zowel binnen de gezondheidszorg als daarbuiten in het onderwijs, arbeid, huisvesting, het sociale zekerheidsstelsel en andere sectoren van de maatschappij.

Abstract

This report describes the nature and size of existing health inequalities in the Netherlands, as wel as trends and prospects in these inequalities. Health inequalities are analysed along seven sociodemographic dimensions: age, gender, marital status and household composition, socioeconomic status, labour market position, ethnicity and geographical characteristics. Health inequalities between population groups in the Netherlands are demonstrated to be substantial. It is expected that the number of people in several of these disadvantaged groups, such as etnic minorities, divorcees, elderly and people living alone will increase. Improving the health status of disadvantaged groups can therefore theoretically produce great health gains.

Overig

Grootte
0MB