Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport geeft nieuwe berekeningen voor de gezonde levensverwachting voor Nederland en bevat een eerste proeve van een Nederlandse ziektelast-berekening volgens de DALY-methodologie. Het rapport is gewijd aan de volgende vragen: We worden in Nederland steeds ouder, maar worden we ook gezonder? Winnen we met uitstel van sterfte ook kwaliteit van leven? Deze vragen eisen een diepgaande analyse van gegevens van velerlei aard, en zijn ook in andere westerse landen al enkele tientallen jaren bron van discussie. Centraal staat het begrip 'samengestelde volksgezondheidsmaat'. Dit staat voor een indicator die gegevens over sterfte en ziekte combineert, uiteindelijk in een getal. Een dergelijke maat kan dienen als een soort 'thermometer' voor het verloop van de gezondheidstoestand van een bevolking, of als een 'landkaart' die snel een samenhangend overzicht verschaft van de belangrijkste ziekten of gezondheidsproblemen, waarop prioriteiten gesteld kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke 'samengestelde volksgezondheidsmaten' zijn de 'gezonde levensverwachting' (GLV) en de 'disability-adjusted life years' (DALY).

Abstract

This report is devoted to the following questions: The Dutch are getting older, but are they also getting healthier? Are we gaining quality of life with increasing life years? These questions require a thorough analysis of a multitude of data, and are a continuous issue for discussion in many developed countries. The central concept is the 'composite measure of health', which combines data on mortality and on morbidity in one index. Such a measure can serve as a sort of 'thermometer' for the general trends in health in a population, or as a 'geographic map' providing an integrated view on the most important health problems and their causes, thus facilitating the setting of priorities. Examples of such measures are 'Health Expectancies' and the 'Disability-Adjusted Life Years' (DALY). The report is providing new calculations for health expectancies for the Netherlands, and it presents a first attempt for a Dutch 'Burden Of Disease' calculation, based on the DALY approach.

Overig

Grootte
0MB