Waterkwaliteitsnormen voor melamine : Een voorstel volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn Water

Waterkwaliteitsnormen voor melamine : Een voorstel volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn Water

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM doet een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor melamine. Melamine is een industriƫle stof die vooral wordt gebruikt als grondstof voor kunststoffen. De stof is meerdere malen in Nederlands oppervlaktewater gevonden en de normen kunnen worden gebruikt om de risico's voor het milieu te beoordelen. Melamine hoopt zich niet op in vis. De blootstelling van mensen of dieren via deze route is niet relevant om de waterkwaliteitsnormen te bepalen. Voor de directe effecten op waterorganismen heeft het RIVM berekend dat een concentratie van 525 microgram per liter veilig is als zij langdurig worden blootgesteld. De voorgestelde norm voor kortdurende concentratiepieken is 6 milligram per liter. De gemeten concentraties in Nederlandse wateren zijn ruim lager dan deze waarden. Het RIVM heeft ook een indicatieve norm afgeleid voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Deze bedraagt 50 microgram per liter en is gebaseerd op een eerder door het RIVM afgeleide voorlopige richtwaarde voor drinkwater. Het betreft een voorlopige richtwaarde, omdat geen rekening is gehouden met gelijktijdige blootstelling aan stoffen die aan melamine verwant zijn. Het RIVM beveelt aan om uitvoeriger te onderzoeken of melamine en soortgelijke stoffen gelijktijdig voorkomen en wat daarvan de risico's zijn.

Abstract

RIVM proposes water quality standards for melamine. Melamine is an industrial compound primarily used for the production of plastics. The substance was found in Dutch surface waters on multiple occasions and the standards can be used to evaluate the environmental risks.

Melamine does not accumulate in fish and exposure of humans or animals via this route is not relevant for the derivation of water quality standards. For direct effects on water organisms RIVM determined a safe concentration of 525 microgram per liter for long term exposure.The proposed standard for short term concentration peaks is 6 milligram per liter. Measured concentrations in Dutch surface waters are well below these levels.

RIVM also derived an indicative quality standard for surface waters intended for drinking water production. This standard of 50 microgram per liter is based on an indicative drinking water limit derived earlier by RIVM. The value is indicative because simultaneous exposure to structure analogues of melamine is not taken into account. RIVM advises to further investigate the risks of co-exposure to melamine and related substances.

Overig

Grootte
663KB