Het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen

Het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen

Go to abstract

Samenvatting

Het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen wordt vaak met speciale verf behandeld die voorkomt dat er algen en andere organismen op gaan groeien. De werkzame stoffen in deze verf (antifouling) komen in het water terecht. Hoeveel dat is wordt mede bepaald door de grootte van het behandelde oppervlak. Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om het onderwateroppervlak van recreatievaartuigen te berekenen op basis van de bootlengte. Een goede schatting van de grootte van dit oppervlak is essentieel voor de milieubeoordeling. Het eindresultaat is een gewogen gemiddelde voor het onderwateroppervlak van recreatievaartuigen in Nederlandse jachthavens en een uitsplitsing daarvan naar zeewater, binnenwateren en overgangswateren. Verven die verkocht worden met dit doel zijn biociden. Bij de toelating van biociden wordt de veiligheid van het product voor mens en milieu beoordeeld. De werkzame stof in de aangroeiwerende verf is mogelijk niet alleen giftig voor organismen die onder water aangroeien op de boot, maar ook voor de overige organismen in het water.

Abstract

The wetted surface area of recreational craft is often treated with special paint that prevents growth of algae and other organisms. The active substances in this paint (antifouling) are also emitted into the water. The extent of this emission is among others determined by the treated surface area.

The RIVM has developed a method to calculate the wetted surface area of recreational craft based on boat length. This is essential to assess the environmental effects associated with these emissions. The final result of this study is a weighted average value for the wetted surface area of recreational craft in Dutch marinas, including separate values for salt water, transitional waters, and fresh surface water.

Paints sold with this purpose are known as biocides. The safety of biocides for both humans and the environment is assessed during the authorisation phase of biocidal products. The active substance in antifouling paint may also be toxic to organisms other than those on the ship's hull.

Overig

Grootte
857KB