Seaweed consumption in the Netherlands

Seaweed consumption in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

De indruk bestaat dat steeds meer mensen in Nederland zeewierproducten eten. Sushi is de bekendste vorm, maar zeewier zit in verschillende producten. Er was nog weinig bekend over om hoeveel mensen het gaat. Het RIVM heeft dat nu voor het eerst onderzocht. Daaruit blijkt dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking regelmatig producten met zeewier eet.

De meeste zeewier wordt gegeten in de vorm van chips/kroepoek of wraps met zeewier, noedels op basis van zeewier, zeespaghetti en zeewiersalade. Zeewier wordt door alle lagen van de bevolking gegeten. Hoogopgeleiden, mensen die meer dan modaal verdienen, bewoners van steden en jongvolwassenen eten dit in verhouding vaker.

Mensen die dit soort producten eten, krijgen per dag 0,05 gram zeewier per kilogram lichaamsgewicht binnen. Omgerekend naar gedroogd zeewier is dit 0,5 gram per dag (beide hoeveelheden zijn medianen). Het verschilt sterk per persoon hoeveel en hoe vaak ze zeewier eten.

Het RIVM heeft dit onderzoek in opdracht van de NVWA gedaan. De NVWA gaat de resultaten gebruiken om de voedselveiligheid van producten met zeewier te beoordelen.

Aan dit onderzoek hebben 2710 mensen tussen de 1 en 80 jaar meegedaan. Hen (of de verzorgers van jonge kinderen) is gevraagd hoe vaak zij zeewier eten en in welke vorm. 632 mensen gaven aan zeewier te hebben gegeten in de vier weken voorafgaand aan de enquĂȘte.

Abstract

It seems that more and more people in the Netherlands are eating seaweed products. Sushi is the best known form, but seaweed is contained in various products. Little was known about how many people are involved. The RIVM has now investigated this for the first time. This shows that about a quarter of the Dutch population regularly eats products with seaweed.

Most seaweed is eaten in the form of chips/ prawn crackers or wraps with seaweed, seaweed-based noodles, sea spaghetti, and seaweed salad. Seaweed is eaten by all parts of the population. However, highly educated people, people who earn more than a modal income, residents of cities, and young adults eat it more often than others.

People who eat these types of products consume 0.05 grams of seaweed per kilogram of body weight per day. Converted to dried seaweed, this is 0.5 grams per day (both quantities are medians). It varies greatly per person how much and how often they eat seaweed.

The RIVM carried out this research on behalf of the NVWA. The NVWA will use the results to assess the food safety of products with seaweed.

This study involved 2710 people between the age of 1 and 80. They (or the caregivers of young children) were asked how often they eat seaweed and in what form. Of those, 632 said they had done so in the four weeks before the survey.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
2205 kb