Sedentary behaviour in the Netherlands. Developments between 2015 and 2021

Sedentary behaviour in the Netherlands. Developments between 2015 and 2021

Go to abstract

Samenvatting

Als mensen lang zitten, hebben zij een grotere kans om eerder te overlijden, bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten. Het RIVM heeft daarom beschreven hoe veel uren verschillende groepen mensen in Nederland zitten per dag en wat ze dan doen. Mensen zijn door de jaren heen iets meer gaan zitten: van gemiddeld 8,7 uur per dag in 2015 naar gemiddeld 9,1 uur per dag in 2021. Op een doordeweekse dag zitten mensen meer dan op een weekenddag.

Mensen zijn meer gaan zitten tijdens werk. Verder zijn mensen meer vrijetijdsactiviteiten gaan doen waarbij ze zitten, zoals een computer, tablet of smartphone gebruiken en televisiekijken. Voorbeelden van andere zittende vrijetijdsactiviteiten zijn kletsen, eten, lezen, puzzelen, handwerken, een muziekinstrument bespelen en naar de bioscoop gaan. Mensen zijn juist minder gaan zitten tijdens school/studie. Alleen de groep hoger opgeleide jongeren is tijdens school/studie meer gaan zitten.

Groepen in de bevolking die door de jaren heen meer zijn gaan zitten, zijn onder andere vrouwen, ouderen vanaf 65 jaar, lager opgeleiden (ouder dan 25 jaar), mensen die minder dan 32 uur per week betaald werk doen, mensen met overgewicht en obesitas, en mensen die niet elke week sporten.

Van alle Nederlanders zitten hoogopgeleide jongeren (van 12 tot en met 24 jaar) het meest, gemiddeld 11,5 uur per dag. De resultaten kunnen handvatten geven voor beleid om het zitgedrag bij onder andere deze doelgroep te veranderen.

Abstract

People who spend considerable time in a seated position are at greater risk of premature death from conditions such as cardiovascular diseases. For this reason, RIVM has catalogued how many hours various segments of the Dutch population spend in a seated position every day and the activities they engage in during that time. Over the years, the number of hours spent in a seated position has gone up slightly from an average of 8.7 hours per day in 2015 to an average of 9.1 hours per day in 2021. On a weekday, people spent more time in a sedentary position than on a weekend day.

People are more sedentary during work. In addition, the cause of increased sedentary behaviour has been the growing number of hours spent engaged in sedentary leisure activities, such as the use of computer, tablet or smartphone or watching television. Other sedentary leisure activities are chatting, eating, reading, completing jigsaw puzzles, doing arts and crafts, playing a musical instrument and going to the cinema. In contrast, people are less sedentary during school/studying. Only the group of highly educated young people are more sedentary during school/studying.

Population segments among which sedentary behaviour has increased over the years include women, people aged 65 and over, less well-educated people (aged over 25), people who do paid work for less than 32 hours per week, overweight/obese people and people who do not play sports every week.

Of all Dutch population segments, highly educated young people (aged 12–24) spend the most hours in a sedentary position: 11.5 hours on average per day. The results can provide guidelines for policy to change sedentary behaviour in this target group, among others.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3495 kb