Salt, sugar and saturated fatty acid content in foods : RIVM Reformulation Monitor 2018

Salt, sugar and saturated fatty acid content in foods : RIVM Reformulation Monitor 2018

Go to abstract

Samenvatting

Het Nederlandse voedingsbeleid is erop gericht om het voor consumenten gemakkelijk te maken voor gezonde producten te kiezen. Dat gebeurt onder andere door producenten te stimuleren om de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen te verlagen. Het RIVM brengt daarom elke twee jaar in kaart hoeveel zout, suiker en verzadigd vet in het aanbod van voedingsmiddelen in supermarkten zit. Voor een aantal productgroepen hebben producenten afspraken gemaakt over maximale gehalten. Het RIVM inventariseert ook hoeveel producten aan deze afspraken voldoen. Het percentage producten dat in 2018 op of onder de afgesproken maximum gehalten uitkwam, varieert. Voor zout is dat bij 85 procent van de vleeswaren het geval, bij 58 procent van de vleesconserven, bij 68 procent van de soepen en bouillons en bij 71 procent van de sauzen. Voor verzadigd vet zit 94 procent van de vleeswaren en 72 procent van de cakes die bereid zijn met margarine op of onder het gestelde maximum. De afspraken over de maximale gehalten vloeien voort uit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling dat het ministerie van VWS in 2014 heeft gesloten met de brancheorganisaties van voedingsmiddelenindustrie, supermarkten, horeca en catering om de samenstelling van voedingsmiddelen te verbeteren. De afspraken gelden voor een klein deel van het productaanbod. Door voor meer producten afspraken te maken en/of bestaande afspraken aan te scherpen, kan meer resultaat worden behaald. Om de productsamenstelling te volgen is in 2018 een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Daardoor kan op basis van deze monitor niet worden gezegd of de gehalten door de jaren heen zijn gedaald en in welke mate. De nieuwe werkwijze maakt gebruik van productgegevens in de Levensmiddelendatabank. Dit is een database met productgegevens die door supermarkten en fabrikanten worden aangeleverd. Door de nieuwe werkwijze zijn gegevens over veel meer producten beschikbaar (ruim 50.000 producten) dan voorheen. Bij eerdere 'monitors' zijn onder andere metingen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt. Voor sommige productgroepen kan met gegevens van de Levensmiddelendatabank niet worden bepaald of producten aan het afgesproken maximum voldoen. Bijvoorbeeld omdat de afspraak gaat over toegevoegde suikers terwijl alleen informatie over het totale suikergehalte aanwezig is.

Abstract

One of the aims of Dutch food policy is to make it easy for consumers to choose healthy products. This is carried out, amongst others, by stimulating producers to decrease the levels of salt, sugar and saturated fat in foods. Therefore, every two years, RIVM monitors the levels of salt, sugar and saturated fat in foods that are available in Dutch supermarkets. In recent years, food manufacturers have made agreements on the maximum levels of salt, sugar and saturated fat in a number of product groups. RIVM assesses how many products comply with the agreed maximum levels for these products. In 2018, there was variation in the percentage of products with nutrient levels at or below the agreed maximum level. With respect to salt content, 85 percent of meat cold cuts complied with the agreed maximum level, 58 percent of meat preserves, 68 percent of soups and broths and 71 percent of sauces. With respect to saturated fat content 94 percent of meat cold cuts and 72 percent of cakes prepared with margarine were at or below the agreed maximum level.

The agreements on maximum levels have been made within the context of the Agreement for Improvement of Food Composition, which was signed in 2014 by the Minister of Health, Welfare and Sports and representatives of the food, retail and hospitality sector in order to improve product composition. The agreements apply to a small part of the product supply. With agreements for more foods and/or sharpening of current agreements, more results can be achieved.

In order to track product composition, in 2018, a new procedure has been developed. Therefore, we were unable to assess whether levels have changed in recent years and to what extent.

The new procedure involves using product information from the 'Levensmiddelendatabank'. This is a database with product information provided by supermarkets and food manufacturers. As a result of this new procedure information on many more products is available than before (over 50,000 products). In previous Monitors, amongst others, information from the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) has been used. For some product groups it was not possible to assess whether products were compliant with the maximum levels agreed, using data from the 'Levensmiddelendatabank'. This was the case, for instance, where an agreement referred to added sugar, but only information on the total sugar level was available.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
968 KB