Go to abstract

Samenvatting

Meer dan 85% van de bevolking consumeert meer zout dan de aanbevolen maximumrichtlijn van 6 gram per dag. Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 gram per dag en vrouwen 7,5 gram per dag. Voor jongens ligt dat gemiddeld op 8,3 en voor meisjes op 6,8 gram per dag. 79% van het zout is al aanwezig in gekochte voedingsmiddelen. De belangrijkste bronnen van zout zijn brood, vleesproducten en kaas. Naar schatting een vijfde deel van het geconsumeerde zout wordt toegevoegd tijdens de bereiding van gerechten en aan tafel. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS, waarin voor het eerst ook de bronnen van zout zijn geïnventariseerd. Een te hoge zoutconsumptie kan een verhoogde bloeddruk veroorzaken, wat de kans op hart- en vaatziekten vergroot. De zoutconsumptie kan worden verlaagd door de hoeveelheid zout in producten substantieel te verlagen. Daarnaast kunnen consumenten zelf bijdragen door het voedingspatroon aan te passen naar een gezondere en evenwichtige voeding. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010, waarin in kaart is gebracht wat 3.819 kinderen en volwassenen consumeren. Met deze gegevens en informatie over de samenstelling van voedingsmiddelen uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO), plus gegevens over de mate waarin thuis zout aan voeding wordt toegevoegd is de totale zoutconsumptie geschat. Bronnen van zout: Ondanks de uiteenlopende omvang van de zoutconsumptie bij mannen, vrouwen en kinderen, zijn de belangrijkste bronnen van zout vergelijkbaar. De warme maaltijd levert het meeste zout (36%), gevolgd door de lunch (31%). De belangrijkste zoutbronnen tijdens de warme maaltijd zijn vleesproducten en sauzen. Bij ontbijt en lunch is zout voornamelijk afkomstig van brood en kaas. Tussen de maaltijden door zijn koekjes en gebak belangrijke zoutbronnen. Het meeste zout wordt thuis gegeten (69%). Personen die veel zout consumeren, eten en drinken gemiddeld meer. Bovendien consumeren zij producten met hogere zoutgehalten in vergelijking met personen met de laagste zoutconsumptie.

Abstract

In the Netherlands more than 85% of children and adults have a salt intake above the recommended maximum intake of 6 gram per day. Adult men and women consume on average 9.9 and 7.5 gram per day, respectively. For boys and girls the average salt intake is 8.3 and 6.8 gram per day, respectively. 79% of the salt comes from purchased foods. The main sources of salt intake are bread, meat products and cheese. An estimated twenty percent of the salt consumption comes from discretionary salt.

These are conclusions of the present study performed by the RIVM by order of the Ministry of Health, Welfare and Sports, in which the sources of salt are investigated for the first time. A high salt consumption is associated with a higher blood pressure and can lead to cardiovascular diseases. Salt consumption can be reduced by substantial product reformulation, as well as changes in dietary habits towards a more healthy and balanced diet.

This study is based on data of the Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010 among 3,819 children and adults in the Netherlands. Total habitual salt consumption is estimated using food consumption data combined with data on discretionary salt use and information from the Dutch Food Composition Database (NEVO).

Sources of salt:

Despite differences in salt consumption between men, women and children, the sources of salt are similar. Dinner contributes most to salt intake (36%), followed by lunch (31%). The most important sources of salt at dinner, excluding discretionary table salt, are sauces and meat products. At lunch and breakfast, bread and cheese are the most important contributors of salt consumption. In between meals, the main sources are biscuits and cakes. Most salt from foods is consumed at home (69%). Consumers with a high salt intake consume relatively more foods. In addition, they consume foods with higher salt levels compared to those with the lowest salt intake.

Overig

Grootte
300KB