Rabiës - Meervleermuis

Veel mensen weten wel iets over rabiës. Na contact (beet, krab of lik) met een dier dat mogelijk is besmet met het rabiësvirus krijgt iemand veel informatie.
De materialen geven  handvatten om uw eigen publiekscommunicatie op maat vorm te geven. Dit kan gaan over rabiës in het algemeen of rabiës bijvoorbeeld bij vleermuizen in Nederland. In de publiekscommunicatie is gekozen voor een kernboodschap die aandacht besteedt aan preventie en wat te doen na een incident.

Kernboodschap

Vleermuis gevonden? Raak hem niet aan!

Rabiës komt in Nederland niet vaak voor, maar het is wel een ziekte met een dodelijke afloop. En als de ziekte zich eenmaal heeft ontwikkeld, is er geen medicijn tegen. Rabiës wordt veroorzaakt door een virus dat besmette dieren bij zich dragen. In Nederland komt rabiës alleen voor bij sommige soorten vleermuizen. Als je gebeten of gekrabd bent door een vleermuis moet je dus actie ondernemen. Eerst de wond goed schoonmaken, daarna direct contact opnemen met een arts. De huisarts kan beoordelen of het nodig is om te vaccineren. Bij langdurig verblijf in het buitenland (werk of stage) of bij het werken met dieren die een risico vormen adviseert het RIVM je te vaccineren tegen rabiës.

Doelgroep

De middelen zijn voor iedereen die werkt aan publieksvoorlichting over rabiës. Dit zijn naast GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-professionals zoals verpleegkundigen, artsen en communicatiemedewerkers dus ook gezondheidsvoorlichters, huisartsen, specialisten, apotheken, drogisterijen, ziekenhuizen, personeel op dierenambulances, natuur- en recreatieve organisaties, etc.
Met behulp van kant en klare voorlichtingsmaterialen, halffabricaten en basisteksten kan het publiek worden voorgelicht.

Informatie voor professionals

Een arts beoordeelt, eventueel samen met de GGD-afdeling infectieziekten en/of het RIVM, of er bij een dierenbeet, krab of lik een risico is op rabiës. Voor dergelijke beoordelingen zijn voor professionals 'Vragen en Antwoorden' ontwikkeld. Deze vragen en antwoorden over preventieve behandelingen en procedures worden als bijlage VII bij de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) Richtlijn Rabiës op de website van het RIVM geplaatst. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM

Er is veel informatie over rabiës beschikbaar. Om mensen bewust te maken van de risico's op rabiës, en hoe je een risico kunt voorkomen, is deze toolkit ontwikkeld. De toolkit biedt de mogelijkheid om bestaande informatie te bundelen. Voor de opzet van de toolkit is gekozen voor thema's. Per thema zijn vragen en antwoorden, en mogelijke verwijzingen naar websites met bestaande materialen. De teksten (bouwstenen) kunnen gebruikt worden voor publiekscommunicatie met eigen afzenderschap.

Werkgroep

Deze middelen over rabiës zijnsamengesteld door het RIVM in nauwe samenwerking met een multidiciplinaire werkgroep. In deze werkgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd of bij betrokken (in willekeurige volgorde): Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)), GGD'en, Centraal Veterinair Instituut (CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute)), vleermuisdeskundigen en communicatieadviseurs van het RIVM.

Links en meer informatie

Disclaimer

Het gebruik van producten is alleen toegestaan als onderstaande disclaimer wordt gebruikt.

'Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie vanVWS de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'

(Her)gebruik van tekst of beeld
De informatie en het materiaal in de toolkit mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding.