'Juridische voetangels en ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding'

Het werk van de publieke infectieziektebestrijding is geregeld in specifieke wetgeving (de WPG). Hiervoor worden gegevens verzameld en vastgelegd bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en deels via Osiris, voor landelijke registratie en surveillance, naar het RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding) gestuurd. Vorig jaar heeft de AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming) zijn intrede gedaan. In welke mate heeft dit invloed op ons werk?

Voor de uitvoering van brononderzoek zijn andere organisaties nodig, zoals de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) (zoönosen en voedselinfecties), BEL en ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)/provincie (legionella). De RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) heeft voor de GGD’en samen met de netwerkpartners NVWA, GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren) en CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) een “Protocol Regionale Samenwerking zoönosen en voedsel gerelateerde infecties/intoxicaties” opgesteld. Welke waarde heeft dit juridisch bij het uitwisselen van gegevens naar elkaar en wat is mogelijk? Waar liggen de grenzen van ons beroepsgeheim als gaat om ketensamenwerking?

Andere voetangels zijn: uitvoeren van individuele gezondheidszorg (verzekerde zorg) in het verlengde van publieke gezondheidszorg; communiceren van uitslag brononderzoek naar derden, hoe ver ga je of kan je gaan met moleculaire typering etc.  

De middag bevat presentaties vanuit verschillende kanten en een interactieve sessie aan de hand van casuïstiek. Dit belooft een interessante middag te worden.

 

12.15      Inloop met lunch
13.00   Welkom door RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’er en introductie | middagvoorzitter Mariska Petrignani, arts M&G maatschappij&gezondheid (maatschappij&gezondheid) bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam voor verdere inleiding
13.10  

Twee plenaire inleidende presentaties (kennisoverdracht, professionele vorming, input voor casuïstiek) 2x25 minuten.

Ethische kwesties binnen IZB, wat kan richtsnoer zijn? Spreker Babette Rump, arts M&G. Moeten we alles wat kan ook doen? Nice to know versus need to know! Bijv. rond moleculaire typering; spanningsveld tussen individu en maatschappij vanuit ethisch/filosofisch gezichtspunt.

Beroepsgeheim versus gegevensuitwisseling naar derden! Spreker mr. dr. Sjaak Nouwt, jurist KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst). Wat vermeldt het Basis document van de KNMG over het omgaan met medische gegevens vooral t.a.v. gegevensuitwisseling in de publieke gezondheidszorg. Wat is de betekenis van de AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming) hierin?

14.05   naar de workshops
14.10  

Start workshop carrousel ronde 1 (35 minuten)
A.d.h.v. een casus in kleinere groep nadenken over eigen standpunt en in debat gaat o.l.v. 2 voorzitters (vanuit de regionaal consulenten RAC, RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten))

a.          casus dilemma’s bij typering | gespreksleiders Hans en Ellen
b.         casus dilemma’s bij bron- en contactonderzoek |  gespreksleiders Rob en Machiel
c.          casus dilemma’s bij samenwerking ketenpartners bij een zoönose |  gespreksleiders
 Ariene en Jaap

14.45   Wisselen workshops met koffie/thee/water
15.00   Start workshop carrousel ronde 2 (35 minuten)
15.35   Einde workshop en allen terug naar plenair
15.40  

Start twee plenaire presentaties (kennisoverdracht, professionele vorming; feedback op de casuïstiek) 1x25 en 1x 40 minuten.

Gegevensuitwisseling tussen NVWA, GGD en CIb, waar lopen we tegen aan en wat heeft de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) nodig bij een zoönotische of voedselinfectie? Welke basis biedt het “Protocol Regionale Samenwerking zoönosen en voedsel gerelateerde infecties/intoxicaties”? Waar liggen de grenzen van ons beroepsgeheim als het gaat om ketensamenwerking? Hoe werkt het in de praktijk? Spreker Mauro de Rosa, senior inspecteur veterinair bij de NVWA.   

Veranderingen in specifieke wet- en regelgeving; gaat ons dat helpen? (bijv. wet PG, derde en komende 4e tranche, wet op RIVM).  Spreker mr. George Haringhuizen, coördinerend adviseur /jurist publieke gezondheid bij RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding). Met AVG zijn veranderingen ontstaan in wat mogelijk is voor surveillance; wat zijn hierin de knelpunten en hoe wordt dit eventueel opgelost.

16.45  

Afronding en sluiting door middagvoorzitter Mariska Petrignani

17.00   Drankje