De negende editie van de Staat van Infectieziekten is verschenen. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Het jaarthema voor deze Staat van Infectieziekten is de ziektelast van infectieziekten in Nederland. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).

Belangrijkste gebeurtenissen van 2013

In het eerste hoofdstuk worden uitbraken en verheffingen van infectieziekten in binnen- en buitenland besproken. De uitbraak van mazelen in 2013 was de meest in het oog springende infectieziekte van dat jaar. De uitbraak vond plaats in het gebied van de bijbelgordel en startte in mei 2013 en liep door tot februari 2014.

In het rapport is er aandacht voor de wereldwijde poliosituatie, voor de ontwikkelingen rond het MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-coronavirus en voor een uitbraak van hepatitis A met meer dan 1.400 patiënten in 12 verschillende Europese landen. In deze uitbraak waren bevroren bessen mogelijke de bron van besmetting. Ook wordt de Chikungunyaepidemie in het Caribisch gebied beschreven, die eind 2013 voor het eerst werd opgemerkt op het Franse eiland Saint Martin. Het hoofdstuk bevat verder een overzichtstabel met het totaal aantal gemelde infectieziekten in 2013 in het kader van de Wet publieke gezondheid.


 

Het rapport is te downloaden via: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/150205001.pdf


 

Ziektelast van infectieziekten in Nederland

Elk jaar komt in de Staat van Infectieziekten een thema aan bod; dit jaar is dat de hoeveelheid jaren in goede gezondheid die verloren gaan (ziektelast) door infectieziekten. Sommige infectieziekten, zoals infecties aan het maagdarmkanaal, komen erg vaak voor maar veroorzaken over het algemeen geen ernstige klachten. Andere daarentegen, zoals tetanus, komen slechts zelden voor maar veroorzaken relatief veel sterfgevallen. Een gezondheidsmaat die deze aspecten van ziekten combineert is de Disability Adjusted Life Year (DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)).

Voor 32 infectieziekten is de ziektelast in Nederland tussen 2007 en 2011 geschat. De gemiddelde jaarlijkse ziektelast voor de totale Nederlandse bevolking was het hoogst voor ernstige pneumokokkenziekte (9444 DALY’s per jaar) en influenza (8670 DALY’s per jaar), die respectievelijk 16% en 15% van de totale ziektelast van alle 32 infectieziekten vertegenwoordigen. Na polio en difterie (0 gevallen in de onderzochte periode), werd de laagste ziektelast geschat voor rubella op 0,14 DALY’s per jaar. De ziektelast voor deze ziekten is zo laag dankzij het Rijksvaccinatieprogramma. De ziektelast per individu varieerde van 0,2 DALY’s per 100 infecties voor giardiasis, tot 5081 en 3581 DALY’s per 100 infecties voor respectievelijk rabiës en de variantvorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.

Voor alle ziektelaststudies geldt dat de resultaten afhankelijk zijn van de modelparameters en aannames, en van de beschikbaarheid van accurate gegevens over de mate waarin de ziekten voorkomen. Toch kunnen deze schattingen informatief zijn voor beleidsmakers binnen de gezondheidszorg om prioriteiten te kunnen aanbrengen in preventieve en andere maatregelen.

Auteurs

P. Bijkerk, E.A. van Lier, S. McDonald, K. Kardamanidis, E.B. Fanoy, J. Wallinga, H.E. de Melker, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven.

Correspondentie

Paul.Bijkerk@rivm.nl.