De regionaal tuberculoseconsulent ( RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)'er) is liaison tussen het Centrum Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en in haar regio's door:

 • deel te nemen aan periodiek overleg binnen het CIb met de overige consulenten;
 • deel te nemen aan het Overleg Tuberculosebestrijding in de regio;
 • GGD- en/of regio-overstijgende vraagstukken te agenderen bij het CIb;
 • samen te werken met inhoudelijke deskundigheden en specialismen binnen het CIb en de regio daarmee in contact te brengen;
 • vertegenwoordiging in de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding ( CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding)) en op verzoek van de CPT participatie in de werkgroepen.

De RTC'er initieert en begeleidt projectmatige samenwerking tussen GGD'en, tussen regio's, het CIb en/of andere ketenpartners, in nauwe samenwerking met collega artsen-tuberculosebestrijding. Voorbeelden daarvan zijn:

 • implementatie van (nieuw landelijk) beleid;
 • versterking samenwerking tussen tuberculose- en infectieziektebestrijding;
 • regionale surveillance, (grote) groeiende clusters;
 • afspraken en afstemming ten aanzien van het outbreakmanagement (communicatie);
 • uitbouwen consultfunctie door opzetten van regionale structuren, de samenwerking met tuberculosecoördinatoren in o.a. ziekenhuizen;
 • begeleiding van onderzoek.

Aan het RTC-overleg nemen een arts- en verpleegkundige consulent van KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation)-Tuberculosefonds structureel deel. Per thema worden medewerkers van EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten) of IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) of GGD'en uitgenodigd.