De regionaal tuberculoseconsulent (RTCregionaal tuberculose consulenten'er) is liaison tussen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding) en de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en in haar regio's door:

 • deel te nemen aan periodiek overleg binnen het CIb met de overige consulenten;
 • deel te nemen aan het Overleg Tuberculosebestrijding in de regio;
 • GGD- en/of regio-overstijgende vraagstukken te agenderen bij het CIb;
 • samen te werken met inhoudelijke deskundigheden en specialismen binnen het CIb en de regio daarmee in contact te brengen;
 • vertegenwoordiging in de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding.

De RTC'er initieert en begeleidt projectmatige samenwerking tussen GGD'en, tussen regio's, het CIb en/of andere ketenpartners, in nauwe samenwerking met collega artsen-tuberculosebestrijding. Voorbeelden daarvan zijn:

 • implementatie van (nieuw landelijk) beleid;
 • versterking samenwerking tussen tuberculose- en infectieziektebestrijding;
 • regionale surveillance, (grote) groeiende clusters (werkgroep CORDWerkgroep evaluatie contactonderzoek-, resistentie-, en DNA-fingerprint-surveillance);
 • afspraken en afstemming ten aanzien van het outbreakmanagement (communicatie);
 • uitbouwen consultfunctie door opzetten van regionale structuren, de samenwerking met tuberculoseco√∂rdinatoren in o.a. ziekenhuizen;
 • begeleiding van onderzoek.

Aan het RTC-overleg nemen een arts- en verpleegkundige consulent van KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation-Tuberculosefonds structureel deel. Per thema worden medewerkers van EPICentrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten of IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance of GGD'en uitgenodigd.