Op 12 oktober jl. organiseerden de RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)’ers voor de elfde keer de refereerbijeenkomst Updates Tuberculosebestrijding. In deze bijeenkomst staan epidemiologie, casuïstiek en praktijkgericht onderzoek centraal. 

RIVM-epidemioloog Erika Slump begon de bijeenkomst met een update van de tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) epidemiologie in Nederland  tot en met het tweede  kwartaal 2022. Erika besteedde in haar presentatie ook aandacht aan de mogelijke effecten van de overvolle aanmeldcentra voor asielzoekers op de aantallen tbc-patiënten in Nederland. In het eerste half jaar van 2022 was dat in de cijfers nog niet duidelijk te zien. 

Alexandra Gavric, tbc-arts bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond, presenteerde daarna een indrukwekkende casus over een moeder van vijf kinderen bij wie besmettelijke long tuberculose was vastgesteld. In het contactonderzoek is vervolgens tuberculose vastgesteld bij haar vijf kinderen. Alexandra besprak ook de rol van de ‘poeptest’ voor tbc-diagnostiek bij kinderen. 

Sanne Luxemburg, tbc-arts bij GGD Haaglanden, vervolgde de bijeenkomst met een presentatie van haar onderzoek uit de opleiding tot arts M+G. Zij onderzocht de beschermende waarde van de BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccinatie op de lange termijn tegen COVID-19 door middel van literatuur- en patiëntonderzoek. Er werd geen beschermend effect van een BCG-vaccinatie tegen COVID-19 aangetoond.

In een duo-presentatie door tbc-arts Frouke Procee en tbc-verpleegkundige Karin Rebel werden we vervolgens meegenomen naar Ecuador. Frouke en Karin deden daar enkele weken een stage om meer te kunnen begrijpen en leren van de tbc-zorg elders in de wereld.

De bijeenkomst werd afgerond met een presentatie van AIOS Inge van Jaarsveld. Zij presenteerde een bijzondere casus waarin het bron- en contactonderzoek werd bemoeilijkt door een niet meewerkende indexpatiënt. 

Wij kijken terug op een geslaagde middag!