De rekenmethode beschrijft de scenario’s waarmee de risico’s van stuwadoorsbedrijven worden bepaald. Het omvat ondermeer scenario’s voor de overslag van gevaarlijke stoffen in (tank)containers en tijdens het verblijf op de inrichting.