De afstandentabel geeft de afstanden tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar voor opslagen met gascilinders. De afstanden zijn niet alleen bepaald voor giftige gassen, maar ook voor brandbare gassen en voor verstikkende en oxiderende gassen.