Deze RIVM handreiking beschrijft welke invoergegevens nodig zijn voor een zoneberekening, hoe de berekening moet worden uitgevoerd en op welke manier de resultaten gerapporteerd dienen te worden.