Deze RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu handreiking beschrijft welke invoergegevens nodig zijn voor een zoneberekening, hoe de berekening moet worden uitgevoerd en op welke manier de resultaten gerapporteerd dienen te worden.