Wat en waarom

Begin 2015 zijn veel taken voor volksgezondheid en zorg bij de gemeenten belegd die voorheen door het rijk werden gecoördineerd. Een voorbeeld van deze ‘decentralisaties’ is de uitvoering van de jeugdwet: gemeenten moeten nu zelf zorgen voor een optimale jeugd(gezondheids)zorg.

Het RIVM ondersteunt gemeenten in de stappen die gemeenten doorlopen om beleid te maken (de beleidscyclus). Het doet dat door inzicht in de gezondheidstoestand van de mensen in gemeenten en wijken te koppelen aan maatregelen om de gezondheid te verbeteren. Ook kunnen gegevens over verschillende regio’s met elkaar worden vergeleken. Verder fungeert het RIVM als schakel tussen lokale en landelijke kennis.

Op basis van landelijke monitoringsgegevens over de gezondheid en leefstijl, kan het RIVM de gemeenten inzicht bieden in de situatie in de verschillende wijken. En hen op basis van verkenningen van toekomstige ontwikkelingen, ondersteunen om bepaalde keuzes te maken. Om de juiste prioriteiten te kunnen stellen, ontwikkelde het RIVM ook serious games voor de professionals in gemeenten. Bovendien beschikt het RIVM over kennis over effectieve maatregelen en de vormgeving van het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Dat gaat verder dan alleen gezondheidsbevordering: ook kennis over milieumaatregelen en infectieziektebestrijding is van belang zijn voor de volksgezondheid en wordt erbij betrokken.

Hoe en met wie

Het RIVM werkt samen met landelijke organisaties zoals GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)- GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Ook wordt veel afgestemd met het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos, het landelijke kennisinstituut Movisie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten ( VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), landelijke thema-institutenen de zogeheten academische werkplaatsen (samenwerkingsverbanden tussen de GGD’en en universiteiten).

Uiteraard is het nodig om op lokaal niveau uiteenlopende organisaties, de ‘stakeholders’, goed te betrekken. RIVM kan dit proces deskundig begeleiden.