Wat en waarom

Het RIVM beoordeelt of chemische stoffen in voedsel risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. In hoeverre is een bepaalde hoeveelheid van een chemische stof in voedsel schadelijk voor de consument? Het RIVM onderzoekt hoe stoffen onbedoeld in voedsel terechtkomen, en welke stoffen opzettelijk zijn toegevoegd, bijvoorbeeld om een product smakelijker te maken of langer houdbaar. Het RIVM houdt zich ook bezig met ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen in voedsel (microbiële voedselveiligheid) .

Iedereen vindt het belangrijk dat voedsel veilig is. Zowel op nationaal als internationaal is er veel wet- en regelgeving voor. Samen werken aan veilig voedsel is nodig, omdat voedsel wereldwijd wordt gemaakt en verhandeld. Je kunt dat dus niet vanuit één land regelen.

Het RIVM ontwikkelt ook modellen om een adequate risicobeoordeling uit te voeren. Ook adviseren we de overheid: wat betekenen specifieke risico’s precies? Welke beleidsmaatregelen zouden genomen kunnen worden?

Hoe en met wie

Op nationaal, Europees en internationaal niveau zijn verschillende organisaties en instanties bij dit onderwerp betrokken. In Nederland gaat het om bijvoorbeeld de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)), het Rikilt en het Laboratorium voor Toxicologie, verbonden aan de Wageningen Universiteit. Ook betrokken zijn het Voedingscentrum, het IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) van de Universiteit Utrecht, het College Toelating Gewasbestrijding (CTGB) en het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)) bij het Bureau Diergeneesmiddelen.

Op Europees niveau werkt het RIVM samen met de European Food and Safety Authority (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)). Ook werkt het RIVM met andere landen voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) en de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO Food and Agriculture Organization (Food and Agriculture Organization)). Daarnaast wordt samengewerkt met het Directorat-General Santé van de Europese Unie, en zusterinstituten zoals Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety)) en Bundesinstitut für Risikobewertung (BFR). In internationaal verband werken de onderzoekers van het RIVM samen voor de codex Alimentarius codex, die zorgt voor wereldwijd geldende voedselstandaarden. In de Codex wordt een balans gezocht tussen veiligheid en economische belangen.