Nevenfuncties van Ardine de Wit, senior onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

  • Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (Commissie Geneesmiddelen) van het Zorginstituut Nederland.
  • Lid (vice-voorzitter) van de Commissie Preventie in de Zorg van Zon- Mw mevrouw (mevrouw).
  • Lid van de Commissie Doelmatigheidsonderzoek van Zon-Mw.
  • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg.
  • Associate Professor Health Technology Assessment Universitair Medisch Centrum Utrecht.
  • Lid Commissie Herziening Richtlijnen Economische Evaluatie van het Zorginstituut Nederland.