Dr. Harmen Bijwaard (1971) is als lector Medische Technologie verbonden aan Hogeschool Inholland en als opdrachtcoördinator Medische Stralingstoepassingen aan het Centrum Veiligheid van het RIVM.

Harmen heeft natuurkunde, sterrenkunde en geofysica gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is in 1994 cum laude afgestudeerd in de geofysica. Zijn promotie in de seismische tomografie in 1999 leidde tot publicaties in Nature en Science. Na een kort traineeship bij het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) werd hij in 2000 onderzoeker bij het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM en in 2005 projectleider. Daar was hij betrokken bij de nucleaire ongevalsorganisatie, ketenmodellering van radioactiviteit en met name mechanistische modellering van carcinogenese en atherosclerose. Vanaf 2003 heeft hij zich ook bezig gehouden met patiëntveiligheid, kwaliteitsborging en technische ontwikkelingen van medische stralingstoepassingen (radiodiagnostiek, radiotherapie en nucleaire geneeskunde).

Harmen is (co-)auteur van ongeveer 75 wetenschappelijke artikelen, rapporten en beroepsgerichte publicaties. Tevens is hij betrokken geweest bij EU Europese Unie (Europese Unie) projecten in het 5e, 6e en 7e kaderprogramma als principal investigator en work package leader. Hij is stralingsdeskundige (niveau 3) en hij is acht jaar lid geweest van de Belgische delegatie van het United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)).

Harmen Bijwaard is sinds maart 2013 lector Medische Technologie bij Hogeschool Inholland (zie https://www.inholland.nl/onderzoek/medische-technologie/) . Zijn aandachtsgebieden zijn medische beeldvorming, radiotherapie en ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) in de zorg (eHealth). Hij combineert het lectorschap met een aanstelling als opdrachtcoördinator/senior onderzoeker Medische Stralingstoepassingen bij het Centrum Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Expertise

  • Straling
  • Radiologie
  • Medische technologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl