Dr. H.B.M (Henk) Hilderink (1966) is Topexpert Toekomstverkennen Volksgezondheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Henk Hilderink

Beleid gaat over de toekomst. Inzichten in wat ons in de toekomst te wachten staat, én welke toekomst we wenselijk vinden zijn daarom essentieel om een betere samenleving te krijgen

Henk Hilderink studeerde Wiskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2000 in de Demografie aan de Universiteit van Groningen op het proefschrift "World Population in Transition". Sinds 2014 werkt hij bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en was hij projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning) 2018. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBLPlanbureau voor de Leefomgeving), het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) en instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoeksfocus ligt op geïntegreerde bevolkings- en gezondheidsscenario’s. Hij heeft aan meerdere nationale, Europese en mondiale scenariostudies meegewerkt, zoals de Duurzaamheidverkenning, OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development Environmental Outlook en de UNEPUnited Nations Environment Programme Global Environmental Outlook. Hierbij speelt de modellering van demografie en volksgezondheid een belangrijke rol. Daarnaast werkt hij aan ziektelastschattingen voor Nederland.

Hij is lid van de Commissie “Umweltmedizin und Environmental Public Health” van het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid, lid van de wetenschappelijke adviescommissie van het Burden 2020 van het Robert Koch Instituut, lid van de WHO stuurgroep voor het European Health Information Initiative (EHIIEuropean Health Information Initiative) en is hij vicevoorzitter van het WHO European Burden of Disease Network (EBoDN).

Expertise

• Toekomstverkennen en scenariomethodologie
• Ziektelast
• Demografie
• Gezondheidsmodellering

Contact

E-mail: info@rivm.nl