Publicaties van Arjen van de Giesssen, hoofd van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

Wetenschappelijke publicaties

1.  Giessen AW van de, Wijk EM van. The use of spectrophotometry for determination of porphyrins in urine. J Clin Appl Chem 1990.

2.  Giessen AW van de, Peters R, Berkers PATA, Jansen WH, Notermans SHW. Salmonella contamination of poultry flocks in The Netherlands. Vet Quart 1991; 13: 41-46.

3.  Giessen AW van de, Jansen WH, Wernars K, Berkers PATA, Ritmeester WS, Notermans SHW. The origin of Campylobacter in poultry flocks. In: Mulder RWAW, de Vries AW. Quality of poultry products. III. Safety and marketing aspects. Beekbergen: Spelderholt Centre for Poultry Research and Information Services, 1991: 163-170.

4.  Medema GJ, Schets FM, Giessen AW van de, Havelaar AH. Lack of colonization of 1 day old chicks by viable, non-culturable Campylobacter jejuni. J Appl Bacteriol 1992; 72: 512-516.

5.  Mazurier S, Giessen A van de, Heuvelman K, Wernars, K. RAPD analysis of Campylobacter isolates: DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) fingerprinting without the need to purify DNA. Lett Appl Microbiol 1992; 14: 220-262.

6.  Giessen A van de, Mazurier S-I, Jacobs-Reitsma W, Jansen W, Berkers P, Ritmeester W, Wernars K. Study on the epidemiology and control of Campylobacter jejuni in poultry broiler flocks. Appl Environ Microbiol 1992; 58: 1913-1917.

7.  Giessen AW van de, Dufrenne JB, Ritmeester WS, Berkers PATA, Leeuwen WJ van, Notermans SHW. The identification of Salmonella enteritidis-infected poultry flocks associated with an outbreak of human salmonellosis. Epidemiol Infect 1992; 109: 405-411.

8.  Giessen AW van de, Frankena K, Leeuwen WJ van, Notermans SHW. An approach for monitoring Salmonella serotypes in farm animals. In: Proceedings of the symposium "Salmonella and salmonellosis". Ploufragan, 1992: 375-385.

9.  Ament AJHA, Jansen J, Giessen A van de, Notermans S. Cost-benefit analysis of a screening strategy for Salmonella enteritidis in poultry. Vet Quart 1993; 15: 33-37.

10.Giessen AW van de, Dufrenne JB, Ritmeester WS, Zijderveld FG van, Notermans SHW. Identification of Salmonella enteritidis-infected poultry flocks by detection of egg yolk antibody. In: Barrow PA, Wray C, eds. ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent assay (Enzyme-Linked Immunosorbent assay) for serological diagnosis of Salmonella infections in poultry. Brussels: European Commission, 1993: 133-140.

11.Notermans S, Giessen A van de. Foodborne diseases in the 1980s and 1990s. Food Control 1993; 4: 122-124.

12.Giessen AW van de, Ritmeester WS, Notermans SHW. Study on contamination routes and control of Campylobacter jejuni in poultry broiler flocks. Acta Gastroenterol Belg 1993; 56: 35.

13.Giessen AW van de, Notermans SHW. A plan for monitoring Salmonella serotypes in farm animals. In: Mulder RWAW, Franchini A, eds. Proceedings of FLAIR/COST meeting: Prevention and control of potentially pathogenic microorganisms in poultry and poultry meat processing. 13: Consequences of the zoönosis order: monitoring, methodology and data registration. Beekbergen: Centre for Poultry Research and Information Services, 1993; 153-159.

14.Giessen AW van de. Study on contamination routes and control of Campylobacter jejuni in poultry broiler flocks. In: Report on a WHO World Health Organization (World Health Organization) consultation on epidemiology and control of campylobacteriosis. Geneva: World Health Organization, 1994; report no. WHO/CDS/VPH/­94.135, p. 159-162.

15.Giessen AW van de, Ament AJHA, Notermans SHW. Intervention strategies for Salmonella enteritidis in poultry flocks: a basic approach. Int J Food Microbiol 1994; 21: 145-154.

16.Giessen AW van de. Salmonella enteritidis problematiek in Nederland. Inf Bul 1994; 9: 160-164.

17.Vliegenthart J, Giessen AW van de. Een explosie van een voedselinfectie na het eten van bavaroise die bereid was met rauwe eieren. Inf Bul 1994; 9: 164-168.

18.Jacobs-Reitsma WF, Giessen AW van de, Bolder NM, Mulder RWAW. Epidemiology of Campylobacter spp species (species). at two Dutch broiler farms. Epidemiol Infect 1995; 114: 413-421.

19.Giessen AW van de, Tilburg J, Ritmeester WS. Risk factors for and prevention of Campylobacter colonization in broiler flocks. In: Newell DG directeur-generaal (directeur-generaal), Ketley J, Feldman RA, eds. Proceedings of the 8th workshop on campylobacters, helicobacters and related organisms. Weybridge, Central Veterinary Laboratory, 1995: 50.

20.Notermans S, Teunis P, Borgdorff M, Giessen A van de, Ament AJHA. A cost benefit analysis of a Salmonella enteritidis eradication programme. In: Cepero Briz R, ed. Proceedings of the 2nd annual meeting of EC European Commission (European Commission) COST WG no. 2. Zaragoza, Facultad de Veterinaria, 1995: 125-132.

21.Giessen AW van de, Bloemberg BPM, Ritmeester WS, Tilburg JJHC. Epidemiological study on risk factors and risk reducing measures for campylobacter infections in Dutch broiler flocks. Epidemiol Infect 1996; 117: 245-250. 

22.Giessen AW van de, Heuvelman CJ, Abee T, Hazeleger WC. Experimental studies on the infectivity of non-culturable forms of Campylobacter spp. in chicks and mice. Epidemiol Infect 1996; 117: 463-470.

23.Tilburg JJHC, Giessen AW van de. Vergelijkend methode-onderzoek voor de detectie van verotoxinogene Escherichia coli ( VTEC verocytotoxigene E.coli (verocytotoxigene E.coli)) in runder- en kalverfaeces met behulp van de PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-techniek. De Ware(n) Chemicus 1996; 26: 244-250.

24.Giessen AW van de. Epidemiology and control of Salmonella enteritidis and Campylobacter spp. in poultry flocks ( PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) thesis). University of Utrecht, 1996.

25.Giessen AW van de, Nauta MJ, Notermans SHW, Henken AM. Surveillance and intervention strategies for Salmonella in poultry: a modelling approach. In: Proceedings of the symposium "Salmonella and salmonellosis". Ploufragan, 1997: 613-620.

26.Giessen AW van de, Ritmeester WS, Tilburg JJHC, Bloemberg BPM. Risk factors for and prevention of campylobacter colonization in broiler flocks. Proceedings of the World Congress on Food Hygiene, Den Haag, 1997. Wageningen, Wageningen Pers, 1997: 114.

27.Giessen AW van de, MAS de Wit. Public health relevance of and foods implicated in human campylobacteriosis. Proceedings of the World Congress on Food Hygiene, Den Haag 1997. Wageningen, Wageningen Pers, 1997: 183.

28.Nauta MJ, Giessen AW van de. A model describing the transmission of Salmonella contamination over subsequent stages of the poultry meat production chain. Proceedings of the World Congress on Food Hygiene, Den Haag 1997. Wageningen, Wageningen Pers, 1997: 117.

29.Notermans S, Giessen AW van de, Henken AM. Future requirements for diagnosing and monitoring of pathogenic micro-organisms in poultry and eggs. Proceedings COST-Action Pathogenic micro-organisms in poultry and eggs, Compton, 1996. Luxembourg, European Communities, 1997: 9-14.

30.Huis in ‘t Veld JHJ, Giessen AW van de. Is there a need for end product decontamination and preservation of poultry and egg products? Proceedings COST-Action Pathogenic micro-organisms in poultry and eggs, France, 1997.

31.Henken AM, Havelaar AH, Giessen AW van de, Teunis PFM, Nauta MJ. Risk of pathogens in meat and poultry causing human gastro-enteritis. Proceedings World Congress of Meat and Poultry Inspection in the next century, Den Haag, 1998. Den Haag, Ministry of Health, Welfare and Sports, 1998.

32.Giessen AW van de, Tilburg JJHC, Ritmeester WS, Plas J van der. Reduction of campylobacter infections in broiler flocks by application of hygiene measures. Epidemiol Infect 1998; 121: 57-66.

33.Nauta MJ, Giessen AW van de, Henken AM. A model of the transmission of Salmonella in the poultry meat production chain. Proceedings of the 4th World Congress on Foodborne Infections and Intoxications, Berlin, 1998. Berlin, Federal Institute for Health Protection of Consumers and Veterinary Medicine, 1998: 124.

34.Voogt N, Veld PH in ‘t, Giessen AW van de, Henken AM. Bacteriological detection of Salmonella in the absence/presence of competative micro-organisms (collaborative studies amongst the National Reference Laboratories for Salmonella of the EU Europese Unie (Europese Unie) Member States. Proceedings of the 4th World Congress on Foodborne Infections and Intoxications, Berlin, 1998. Berlin, Federal Institute for Health Protection of Consumers and Veterinary Medicine, 1998: 847.

35.Voogt N, Veld PH in ‘t, Giessen AW van de, Henken AM. Bacteriological detection of Salmonella in the absence/presence of competative micro-organisms (collaborative studies amongst the National Reference Laboratories for Salmonella of the EU Member States. De Ware(n) Chemicus 1998; 28: 80.

36.Pelt Wvan, Leeuwen WJ van, Duynhoven YTHP van, Zee H van der, Giessen AW van de. Early-warning voor risico op salmonellose bij de mens door surveillance bij landbouwhuisdieren en voedsel. Inf Bul 1998; 9: 200-202.

37.Giessen AW van de. Welke levensmiddelen spelen een rol bij voedselinfecties? In: Stasse-Wolthuis M, Binsbergen JJ van, eds. Voeding en gezondheid: ongenode gasten aan tafel. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 1999: 33-40.

38.Giessen AW van de, Leeuwen WJ van, Pelt W van. Salmonella enterica serovar Enteritidis in the Netherlands: epidemiology, prevention and control. In: Saeed AM, Gast RK, Potter ME, Wall PG, eds. Salmonella enterica serovar Enteritidis in humans and animals: epidemiology, pathogenesis and control. Ames, Iowa state university press, 1999: 71-80.

39.Pelt Wvan, Wit MAS de, Giessen AW van de, Leeuwen WJ van, Duynhoven YTHP van. Afname van infecties met Salmonella spp. bij de mens; demografische veranderingen en verschuivingen van serovars. Inf Bul 1999; 10.5: 121-124.

40.Pelt Wvan, Giessen AW van de, Leeuwen WJ van, Wannet W, Henken AM, Evers EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap), Wit MAS de, Duynhoven YTHP van. Oorsprong, omvang en kosten van humane salmonellose. Deel1: Oorsprong van humane salmonellose met betrekking tot varken, rund, kip, ei en overige bronnen. Inf Bul 1999; 10.12: 240-243.

41.Raes M, Voogt N, Schulten SM, Nagelkerke N, Giessen AW van de. Vergelijking van methoden voor Salmonella isolatie uit pluimveefeces. De Ware(n) Chemicus 1999; 29: 129-136.

42.Pelt Wvan, Giessen AW van de, Leeuwen WJ van, Wannet W, Henken AM, Evers EG, Wit MAS de, Duynhoven YTHP van. Oorsprong, omvang en kosten van humane salmonellose. Deel2: Schatting van de omvang van humane salmonellose in Nederland en daarmee gepaard gaande economische kosten. Inf Bul 1999; 11.1: 4-8.

43.Nauta MJ, Giessen AW van de, Henken AM. A model for evaluating intervention strategies to control salmonella in the poultry meat production chain. Epidemiol Infect 2000; 124: 365-373.

44.Mevius DJ, Veldman KT, Giessen A van de, Leeuwen WJ van. Eerste resultaten van de monitoring van antibioticum-resistentie in Nederland. Tijdschr Diergeneeskd 2000; 125: 143-146.

45.Voogt N, Giessen AW van de. Vergelijking van een geautomatiseerde immunologische techniek (VIDAStm) met kweekmethoden voor de detectie van Salmonella in dierlijke feces. De Ware(n) Chemicus 2000; 30: 113-118.

46.Schouten JM Joint meeting (Joint meeting), Bouwknegt M, Giessen AW van de, Frankena K, Graat EAM Environmental Assessment Module (Environmental Assessment Module). Risk factor analysis of Escherichia coli O157 on Dutch dairy farms: preliminary results. Proceedings of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, Noordwijkerhout, 2001: 203-210.

47.Voogt N, Raes M,Wannet WJB, Henken AM, Giessen AW van de. Comparison of selective enrichment media for the detection of Salmonella in poultry faeces. Lett Appl Microbiol 2001; 32: 89-92.

48.Bouwknegt M, Giessen AW van de, Henken AM, Havelaar AH. Identification and quantification of factors associated with the occurrence of Campylobacter spp. in Dutch broiler flocks. Int J Med Microbiol 2001; 291: 90.

49. Pelt W van, Talsma E, de Neeling A, Giessen A van de, Lambers J, Rotgers G.      Resistance to fluoroquinolones marking the origin of human Campylobacter infections in the Netherlands. Clin Microbiol Inf 2001; 7: 308.

50. Pelt W van, Min J, Veling J, de Wit MAS, Wannet WJB, Giessen AW van de, van Duynhoven YTHP. Een explosieve toename in Nederland van multiresistente Salmonella Typhimurium DT104 in 2001. Inf Bul 2001; 12.10:

51.Voogt N, Nagelkerke NJD, Giessen AW van de, Henken AM: Differences between Reference Laboratories of the European Community in their ability to detect Salmonella species. Eur J Clin Microbiol Inf Dis 2002, vol. 21, 449-454.

52. Pelt W van, van der Zee H, Wannet WJB, Giessen AW van de, Mevius DJ, Bolder NM, Komijn RE, van Duynhoven YTPH. Explosive increase of Salmonella Java in poultry in the Netherlands: consequences for public health. Eurosurveillance 2003; 8: 31-35.

53.Dam-Deisz WCD, Maas HME humane monocytaire ehrlichiose (humane monocytaire ehrlichiose), Nagelkerke N, Giessen AW van de. Vergelijking van selectieve media voor de isolatie van Salmonella spp. uit varkens-, kalver- en koeienfeces. De Ware(n) Chemicus 2003; 3: 143-151.

54.Giessen AW van de, J.M. Schouten, M. Bouwknegt, W.D.C. Dam-Deisz, E.A.M. Graat, K. Frankena, M.C.M. de Jong, G. Visser. Surveillance of zoonotic bacteria in finishing pigs in The Netherlands. Proceedings of the 5th international  symposium  on the epidemiology and control of foodborn pathogens in pork, Hersonissos, Crete, 2003: 36-39.

55.Pelt W van, Wannet WJB, van de Giessen AW, van Duynhoven. Trends in gastro-enteritis. Een laagterecord in 2002, stilte voor de storm? Infect Bul 2003; 12: 424-430.

56.Giessen AW van de, Schouten JM, Bouwknegt M, Dam-Deisz WDC, Graat EAM, Frankena K, de Jong MCM, Visser G. Surveillance of STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) O157 in farm animals. Proceedings symposium shiga-toxine producerende Escherichia coli: resultaten van recent onderzoek, Bilthoven, 2003: 15-19. 

57.Bouwknegt M, van de Giessen AW, Dam-Deisz WDC, Havelaar AH, Nagelkerke NJD, Henken AM. Risk factors for the presence of Campylobacter spp. in Dutch broiler flocks. Prev Vet Med 2004; 62: 35-49.

58.Schouten JM, Bouwknegt M, van de Giessen AW, Frankena K, De Jong MCM, Graat EAM. Risk Factor Analysis of Verocytotoxin Producing Escherichia coli O157 on Dutch Dairy Farms. Prev Vet Med 2004; 64: 49-61.

59.Pelt W van, Wannet WJB, van de Giessen AW, Mevius DJ, van Duynhoven YTPH. Trends in gastro-enteritis van 1996 - 2003. Laagste aantal campylobacterioses, meeste ziekenhuisopnames voor gastro-enteritis sinds 1996. Infect Bul 2004; 9: 335-341.

60.Van Pelt, W.; Mevius, D.; Stoelhorst, H. G.; Kovats, S.; Van de Giessen, A.; Wannet, W., and Duynhoven, Y. T. H. P. A large increase of Salmonella infections in 2003 in The Netherlands: hot summer or side effect of the avian influenza outbreak? Eurosurveillance . 2004; 9(3):17-19.

61.Giessen AW van de, Bouwknegt M, Dam-Deisz WDC, Wannet WJB, Visser G, van Pelt W. Surveillance of zoonotic bacteria in farm animals in The Netherlands, 1998-2002. In: proceedings of the 5th World Congress Foodborne Infections and Intoxications. Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin, 2004: 305-310.

62.Schouten JM, Giessen AW van de, Frankena K, De Jong MCM, Graat EAM. Prevalence Estimation of Escherichia coli O157 in Dutch poultry, pig finishing and veal herds and quantification of factors associated with Escherichia coli O157 on Dutch veal herds. Submitted. Preventive Veterinary Medicine, 2005; 70, 1-15.

63.Notermans, D. w.; Van Pelt, W.; Kivi, M.; Van de Giessen, A. W.; Wannet, W. J. B., and Bosman, A. Sterke toename van infecties met Salmonella serotype Typhimurium DT104 in Nederland. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde. 2005; 49(53):2992-2994.

64.Schouten, J.M.; Graat, E.A.M.; Frankena, K.; Giessen, A.W. van de; Zwaluw, W.K. van der; Jong, M.C.M. de. A longitudinal study of Escherichia coli O157 in cattle of a Dutch dairy farm and in the farm environment. Vet. Microbiol. 2005; 107: 193-204.

65.Van de Giessen, A. W.; Bouwknegt, M.; Dam-Deisz, W. D. C.; Van Pelt, W. J.; Wannet, B., and Visser, G. Surveillance of Salmonella spp. and Campylobacter spp in poultry production flocks in The Netherlands. Epidemiology and Infection. 2006; 134(6):1266-1275.

66.Kivi M, Hofhuis A, Notermans DW, Wannet WJ, Heck ME, VAN DE Giessen AW, VAN Duynhoven YT, Stenvers OF, Bosman A, VAN Pelt W. A beef-associated outbreak of Salmonella Typhimurium DT104 in The Netherlands with implications for national and international policy. Epidemiol Infect. 2007 Aug;135(6):890-9.

67.De Neeling, A. J.; Van den Broek, M. J. M.; Spalburg, E. C.; Van Santan-Verheuvel, M. G.; Dam-Deisz, W. D. C.; Boshuizen, H. C.; Van de Giessen, A. W.; Van Duijkeren, E., and Huijsdens, X. W. High prevalence of methicillin resistant Staphylocuccus aureus in pigs. Veterinary Microbiology. 2007; 122:366-372.

68.Wagenaar, J.; Van Duijkeren, E.; Troelstra, A.; Van de Giessen, A.; Kluytmans, J.; Mevius, D.; Tiemersma, E., and Van der Wolf, P. Vragen en antwoorden over MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in landbouwhuisdieren. Tijdschrift Voor Diergeneeskunde. 2007; 132(14-15):558-560.

69.Berends IMGA, Graat EAM, Swart WAJM, Weber MF, Giessen AW van de, Lam TJGM, Heuvelink AE alveolaire echinokokkose (alveolaire echinokokkose),, Weering HJ van. Prevalence of VTEC O157 in dairy and veal herds and risk factors for veal herds. Prev. Vet. Med. 2008;

70.Van den Broek, I.V.F., van Cleef, B.A.G.L., Haenen, A. Broens, E.M., van der Wolf, P.J., van den Broek, M.J.M., Huijsdens, X.W., Kluytmans, J.A.J.W., van de Giessen, A.W., Tiemersma, E.W., 2008. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in people living and working at pig farms in The Netherlands. Epidemiol Infect 2009;137:700-8.

71. Van de Giessen, A.W., van Santen-Verheuvel, M.G., Hengeveld, P.D., Bosch, T., Broens, E.M. and Reusken, C.B.E.M. Occurrence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in rats living on pig farms. Preventive Veterinary Medicine 2009; 91: 270-273.

72. Wagenaar JA en van de Giessen AW. Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisering van de kloon. Tijdschr Diergeneesk 2009; 134: 1032-1035.

73. Mulders MN, Haenen APJ, Geenen PL, Vesseur PC, Poldervaart ES, Bosch T, Huijsdens XW, Hengeveld PD, Dam-Deisz WDC, Graat EAM., Mevius D, Voss A and Van de Giessen AW. Prevalence of livestock-associated MRSA in broiler flocks and risk factors for slaughterhouse personnel in The Netherlands.  Epidemiology and infection 2010; 138: 743-755.

74. Van Cleef BAGL, Broens EM, Voss A, Huijsdens XW, Züchner L, van Benthem BHB, Kluytmans JAJW, Mulders MN, van de Giessen AW. High prevalence of nasal MRSA carriage in slaughterhouse workers in contact with live pigs in The Netherlands. Epidemiology and infection 2010; 138: 756-763.

75. Broens, E.M., Graat, E.A., van der Wolf, P.J., van de Giessen, A.W., van Duijkeren, E., Wagenaar, J.A., van Nes, A., Mevius, D.J., de Jong, M.C., 2011, MRSA CC398 in the pig production chain. Preventive Veterinary Medicine 2011; 98:182-189.

76. van Cleef, A. G. L.; Graveland, H.; Haenen, A. P. J.; van de Giessen, A. W.; Heederik, D.; Wagenaar, J. A., and Kluytmans, J. A. J. W. Persistence of Livestock-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Field Workers after Short-Term Occupational Exposure to Pigs and Veal Calves. J  Clinical Microbiol. 2011; 49( 3):1030-1033.

77.Broens, E. M.; Graat, E. A. M.; Engel, B.; van Oosterom, R. A. A.; van de Giessen, A. W., and van der Wolf, P. J. Comparison of sampling methods used for MRSA-classification of herds with breeding pigs. Veterinary Microbiology. 2011; 147:440-444.

78.Broens, E. M.; Graat, E. A. M.; van der Wolf, P. J.; van de Giessen, A. W., and de Jong, M. C. M. Transmission of methicillin resistant Staphylococcus aureus among pigs during transportation from farm to abattoir. The Veterinary Journal 2011; 189: 302-305.

79.Geenen, P. L.; Van Hoek, A.; Van de Giessen, A. W., and Aarts, H. Een zorg voor volksgezondheid en veehouderij. Waar&Wet 2011; (februari):1-5.

80.Broens, E. M.; Graat, E. A. M.; Van de Giessen, A. W.; Broekhuizen-Stins, M. J., and De Jong, M. C. M. Quantification of transmission of livestock-associated methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs. Veterinary Microbiology 2012; 155: 381-388.

81.Broens EM, Carmen Espinosa Gongora3, Elisabeth A.M. Graat1, Nadia Vendrig1, Peter J. Van Der Wolf4, Luca Guardabassi3, Patrick Butaye5,6, Mart C.M. De Jong1, Arjen W. Van De Giessen2. Longitudinal field study on within-herd transmission of MRSA CC398 in pigs. Veterinary Research 2012, 8:58.

82. Hordijk J, Wagenaar JA, Van de Giessen AW, Dierikx C, Van Essen-Zandbergen A, Veldman K, Kant A, Mevius D. Increasing prevalence and diversity of ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)/AmpC-type-lactamase genes in Escherichia coli isolated from veal claves from 1997 to 2010. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2013.

83.Wendlandt S, Kadlec K, Fessler AT, Monecke S, Ehricht R, Van de Giessen AW, Hengeveld PD, Huijsdens X, Schwarz S, Van Duijkeren E. Resistance pheno- and genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from broiler chickens at slaughter and abattoir workers. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2013.

84.Geenen PL, Graat EAM, Haenen A, Hengeveld P, Van Hoek A, Huijsdens X, Kappert CC, Lammers GAC, Van Duijkeren E,Van de Giessen, AW. Prevalence of livestock-associated MRSA on dutch broiler farms and in  people living and/or working on these farms. Epidemiology and infection. 2013;141:1099-108.

85.Roest HJ, Maassen CB, Van de Giessen AW, Van Zijderveld FG. The Dutch Q fever Situation - lessons learned? GRF Davos Planet@Risk. 2014;2(3):166 - 8.

 

Rapporten

1.    Giessen AW van de, Berkers PATA, Peters R, Notermans SHW. Salmonella onderzoek bij Nederlands pluimvee. Rapport nr. 148122003, 1989.

2.    Giessen AW van de, Berkers PATA, Notermans SHW. Microbiologisch onderzoek destructoren 1989. Rapport nr. 148110004, 1990.

3.    Giessen AW van de, Berkers PATA, Ritmeester WS, Notermans SHW. Microbiologisch onderzoek destructoren 1990. Rapport nr. 149104002, 1991.

4.    Berkers PATA, Giessen AW van de, Notermans SHW. Oriëntatie binnen de intensieve visteelt in Nederland. Rapport nr. 149104001, 1991.

5.    Giessen AW van de, Berkers PATA, Ritmeester WS, Notermans SHW. Microbiologisch onderzoek destructoren 1991. Rapport nr. 149104003, 1992.

6.    Giessen AW van de, Leeuwen WJ van, Ritmeester WS, Notermans SHW. Salmonella onderzoek bij varkensfokbedrijven. Rapport nr. 289206001, 1992.

7.    Giessen AW van de, Ritmeester WS, Notermans SHW. Microbiologisch onderzoek destructoren 1992. Rapport nr. 149106001, 1993.

8.    Giessen AW van de, Ritmeester WS. Microbiologisch onderzoek destructoren 1993. Rapport nr. 149106002, 1994.

9.    Giessen AW van de, Leeuwen WJ van, Ritmeester WS, Notermans SHW. Salmonella onderzoek bij varkensfokbedrijven. Rapport nr. 289206001 (herziene versie), 1995.

10.During M, Ritmeester WS, Tilburg JJHC, Giessen AW van de. Microbiologisch onderzoek destructoren 1994. Rapport nr. 149106003, 1995.

11.Mourits MCM ; Henken AM ; Frankena K ; Notermans SHW ; Giessen AW van de. Guidelines for the determination of Salmonella prevalence in farm animal populations. RIVM Rapport 284500001, 1995.

12.Spoorenberg JH ; Henken AM ; Frankena K ; Notermans SHW ; Giessen van de AW. Guidelines for the determination of the prevalence of Salmonella contamination in consumer poultry at retail level. RIVM Rapport 284500002, 1996.

13.Tilburg JJHC, During M, Giessen AW van de. Microbiologisch onderzoek destructoren 1995. Rapport nr. 285859002, 1997.

14.Tilburg JJHC, in ‘t Veld PH, Giessen AW van de. Microbiologisch onderzoek destructoren 1996. Rapport nr. 285859004, 1997.

15.Voogt N, Veld P in ‘t, Nagelkerke N, Giessen AW van de. NRL Salmonella ringonderzoek I: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora. Rapport nr. 285859003, 1998.

16.Nauta MJ, Henken AM, Giessen AW van de, Nagelkerke N, Teunis P. Modellering van de transmissie van Salmonella via pluimveevlees, van bedrijf tot consument: de stand van zaken. Rapport nr. 257851001, 1998.

17.Heuvelink AE ; Tilburg JJHC ; Ritmeester WS ; Sturm JMJ ; Giessen AW van de. Het voorkomen van Salmonella in faeces en mesenteriale lymfklieren van normale Nederlandse slachtvarkens. RIVM rapport 285859006, 1998.

18.Tilburg JJHC ; Giessen AW van de. Microbiologisch onderzoek destructoren 1997. RIVM rapport 285859005, 1998.

19.Voogt N ; Veld PH in 't ; Nagelkerke N ; Giessen AW van de. NRL Salmonella ringonderzoek I: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora. RIVM rapport 285859003, 1998.

20.Voogt N ; Veld PH in 't ; Nagelkerke N ; Giessen AW van de. Salmonella ringonderzoek III: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora. RIVM Rapport 285859010, 1999.

21.Heuvelink AE ; Tilburg JJHC ; Voogt N ; Pelt W van ; Leeuwen WJ van; Sturm JMJ ; Giessen AW van de. Surveillance van bacteriele zoonoseverwekkers bij landbouwhuisdieren. RIVM rapport 28589009, 1999.

22.Voogt N ; Veld PH in 't ; Nagelkerke N ; Giessen AW van de. NRL Salmonella ringonderzoek II: bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora. RIVM Rapport 285859008, 1999.

23.Voogt N; Giessen A van de. NRL Salmonella ringonderzoek IV Informatievoorziening (Informatievoorziening) en V (1999); Bacteriologische detectie van Salmonella in aanwezigheid van competitieve flora. RIVM Rapport 285859011, 2000.

24.Korver H ; Mooijman KA ; Nagelkerke NJD ; Giessen AW van de ; Henken AM. EU Collaborative study VI (2002) on bacteriological detection of Salmonella spp. RIVM rapport 330300001, 2003.

25.Bouwknegt M ; Dam-Deisz WDC ; Schouten JM ; Wannet WJB ; Pelt W van; Visser G ; Giessen AW van de. Surveillance of zoonotic bacteria in farm animals in The Netherlands.   Results from January 1998 until December 2000. RIVM rapport 285859013, 2003.

26.Bouwknegt M ; Dam-Deisz WDC ; Wannet WJB ; Pelt W van ; Visser G ; Giessen AW van de. Surveillance of zoonotic bacteria in farm animals in The Netherlands - Results from January 1998 until December 2002. RIVM rapport 330050001, 2004.

27.Korver H ; Nagelkerke NJD ; Giessen AW van de ; Mooijman KA. EU Interlaboratory comparison study VII (2003) on bacteriological detection of Salmonella spp. RIVM Rapport 330300004, 2005.

28.Avoort HGAM van der et al. (incl. Giessen AW van de). Surveillance van pathogenen in Nederland - Detailkarakterisering van pathogenen die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorg.  Boot H (eds). RIVM rapport 240031001, 2006.

29.Valkenburgh S ; Oosterom R van ; Stenvers O ; Aalten M ; Braks M; Schimmer B ; Giessen A van de ; Pelt W van ; Langelaar M. Zoonoses and zoonotic agents in humans, food, animals and feed in the Netherlands 2003-2006. RIVM rapport 330152001, 2007.

30.Dusseldorp A ; Sijnesael PCC ; Heederik D ; Doekes G ; Giessen AW van de. Intensieve veehouderij en gezondheid. Overzicht van kennis over werknemers en omwonenden. RIVM Briefrapport 609300006, 2008.

31. Wagenaar JA en van de Giessen AW. Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon. RIVM-rapport 330224001, 2009.

32.Van der Giessen J, van de Giessen A, Braks M. Emerging zoonoses: early warning and surveillance in the Netherlands. RIVM-rapport 330214001, 2010.