Dr. ir. H. (Hanneke) Kruize is onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Multidisciplinair samenwerken aan het thema gezonde leefomgeving en verbinden van beleid, onderzoek en praktijk geeft mij veel energie en het gevoel dat je iets positiefs bedraagt aan de maatschappij.

Hanneke Kruize deed na haar studie Milieu, Arbeid, Gezondheid aan Wageningen University promotieonderzoek naar verschillen in milieuomstandigheden en sociaaleconomische status onder begeleiding van Universiteit Utrecht en MilieuNatuurplanbureau.

Sinds 2007 werkt Hanneke Kruize in multidisciplinair verband aan vraagstukken over de gezonde leefomgeving. Hoe kun je een leefomgeving gezond maken, dat wil zeggen aantrekkelijk, schoon en veilig? In het bijzonder voor kwetsbare groepen: kinderen, ouderen, mensen met een laag inkomensniveau. En hoe lokt deze omgeving uit tot gezond en duurzaam gedrag?

Een concreet resultaat is de GezondOntwerpWijzer, waar alle kennis over gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving is gebundeld. Het Platform Gezond Ontwerp (in oprichting) zorgt ervoor dat kennis over gezonde leefomgeving voor overheden beschikbaar komt. Relevante groepen, waaronder ruimtelijke ordenaars en milieugezondheidsprofessionals, worden hiertoe bij elkaar gebracht.

Hanneke Kruize onderzoekt verder de relatie natuur en gezondheid. Dit doet zij met collega’s in Europees verband in het project PHENOTYPE, dat positieve gezondheidseffecten van de natuurlijke omgeving op de Europese bevolking onderzoekt. En samen met Alterra in het onderzoek Pilots natuur en gezondheid voor de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast werkt ze aan het signaleren van nieuwe milieugezondheidsrisico’s en methoden voor Health Impact Assessments.

Expertise

  • Gezonde leefomgeving
  • Signalering
  • Kwetsbare groepen
  • Epidemiologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl