Jolanda Boer (1969) is senior epidemioloog en voedingskundige bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Resultaten uit voedingsonderzoek komen vaak in het nieuws. Maar wat is een hype en wat niet? Je moet hierbij het kaf van het koren scheiden. En dat boeit me.

Jolanda Boer studeerde Humane Voeding aan de Wageningen Universiteit (1993 diploma). Zij deed bij het RIVM haar promotieonderzoek naar de interactie tussen genen en leefstijl in relatie tot cholesterolgehaltes in het bloed en familiegeschiedenis voor coronaire hartziekten (1999 promotie aan de Wageningen University).

In 1999 kwam zij bij het RIVM in dienst als epidemiologisch onderzoeker naar de interactie tussen genen en voeding in relatie tot coronaire hartziekten. Vanaf 2002 leidde zij verschillende projecten over gen-voedingsinteractie en chronische ziekten, en voeding en overgewicht.

Sinds 2008 is Jolanda Boer senior onderzoeker Voeding en chronische ziekten. Zij doet onderzoek bij verschillende epidemiologische cohorten, waaronder het Morgen-, Prospect- en EPIC-project. Voor het EPIC-project is zij de principal investigator van het RIVM voor het cardiovasculaire gedeelte. Voorheen deed zij veel onderzoek naar overgewicht. De aandacht gaat nu meer uit naar voedingspatronen en voeding in relatie tot het functioneren en de gezondheid van ouderen.

Jolanda Boer begeleidt verder onderzoekers in opleiding die promoveren op de onderwerpen genen en voeding, overgewicht en voedingspatronen, in relatie tot de volksgezondheid.

Expertise

  • Epidemiologie en Volksgezondheid
  • Cardiovasculaire ziekten
  • Obesitas
  • Voeding

Contact

E-mail: info@rivm.nl