Josine van Beek (1975) is wetenschappelijk medewerker bij afdeling Immuunmechanismen – Correlaten van bescherming (IMC) binnen het Centrum voor Immunologie van Infectie ziekten en Vaccins (IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)). Zij is geïnteresseerd in de rol van T-cellen opgewekt door natuurlijke infectie of vaccins bij de bescherming tegen respiratoire infecties. Haar focus ligt op immuun responsen gericht tegen influenza virus infecties en influenza vaccins, maar ook andere virussen die een influenza-achtig ziekte beeld veroorzaken behoren tot haar interesses. Josine is betrokken bij verschillende klinische studies waarin humaan materiaal wordt verzameld ten behoeve van verschillende onderzoeken (o.a. GRIEP studies; VITAL). De rol van veroudering van het immuunsysteem is een belangrijk thema dat meegenomen wordt in de evaluatie van de resultaten. 

Projecten

  1. Identificatie van pathogenen die mogelijk een rol spelen bij influenza-achtig ziektebeeld en evaluatie van de humorale en cellulaire immuunrespons tegen de geïdentificeerde pathogenen in ouderen in Nederland (GRIEP studies).
  2. Immuunresponsen tegen influenzavaccin en geconjugeerd pneumokokkenvaccin in ouderen in vergelijking tot volwassenen en jong volwassen als onderdeel van het Vital (The Vaccines and InfecTious diseases in the Ageing popuLation) consortium. 

Expertise

  • Cellulaire immuniteit 
  • Respiratoire virale infectie

Geselecteerde publicaties

Volledige publicatielijst:

Google Scholar: ‪Josine van Beek‬ - ‪Google Scholar‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Josine-Van-Beek

Achtergrond

Josine is in 1999 afgestudeerd als medisch bioloog aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. In 2005 is ze bij dezelfde universiteit gepromoveerd op het proefschrift ‘EBV-bearing gastric carcinomas: expression patterns, pathogenesis and clinical features’. Vervolgens heeft ze 5 jaar bij Sanquin in Amsterdam als postdoc gewerkt aan de rol van CD4 cluster of differentiation 4 (cluster of differentiation 4)+T-cellen bij de humorale immuunrepons tegen therapeutische eiwitten en de ontwikkeling van nieuwe HLA-klasse II-multimeer concepten. Vanaf 2009 werkt ze in Bilthoven. Eerst als postdoc bij het NVI Netherlands Vaccine Institute (Netherlands Vaccine Institute) (Netherlands Vaccine Instituut) en vervolgens als senior wetenschappelijk medewerker bij het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) (Centrum voor Infectieziektebestrijding).

Contact

E-mail: info@rivm.nl