Lea den Broeder (1958) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde later een Master of Public Health aan de Netherlands School of Public Health. Zij is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is één dag per week werkzaam als lector 'Omgeving en Gezondheid' bij de Hogeschool van Amsterdam.

Al meer dan 10 jaar houdt Lea den Broeder zich bezig met Integraal Gezondheidsbeleid en meer specifiek de wisselwerking tussen mensen en hun leefomgeving, eerst bij de Netherlands School of Public Health, later bij het RIVM.

Zij heeft een focus op citizen science aanpakken en andere vormen van bewonersparticipatie, in het bijzonder bij kwetsbare groepen.  Lea heeft veel werk verricht op het gebied van (community based) Health Impact Assessment; naast methodologie- en instrumentontwikkeling heeft zij binnen en buiten Nederland training en scholing hierover ontwikkeld en uitgevoerd. Zij heeft daarnaast ervaring op het gebied van beleidsanalyse, onder meer bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. En zij paste deze kennis in de praktijk toe door voor het RIVM vele jaren de coördinatie van de contacten met de opdrachtgevende ministeries te verzorgen.

Zij speelt een actieve rol in internationale netwerken rond Integraal Gezondheidsbeleid en Health Impact Assessment. Sinds 2003 is zij actief in diverse bestuursfuncties binnen de International Association for Impact Assessment (IAIA) waaronder lidmaatschap van de Board of Directors van 2009-2012. In 2009 organiseerde zij de 10de editie van de internationale Health Impact Assessment conferentie in Rotterdam.

Expertise

  • Citizen science
  • Bewonersparticipatie
  • Kwalitatieve onderzoeksmethoden
  • Wijk en gezondheid
  • Health impact assessment

Contact

E-mail info@rivm.nl