Dr. Lidwien Lemmens is zorgonderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

Lidwien Lemmens studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht (1992-1997). Zij had een medisch gericht vakkenpakket en deed de specialisaties Moleculaire Celbiologie en Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding. Na haar studie heeft ze een jaar bij het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) gewerkt aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten)). Vervolgens heeft ze enkele jaren gewerkt bij een marktonderzoeksbureau voor de farmaceutische industrie.

Van 2002-2003 werkte ze voor het eerst bij het RIVM aan het inventariseren van ketenzorg voor mensen met een chronische ziekte. Daarna promoveerde zij aan de Medische Faculteit van de Universiteit Utrecht op strategieën om preoperatieve zorg te verbeteren. Vervolgens werkte ze een half jaar bij het NIVEL, opnieuw aan het NPCG.

Sinds 2008 werkt zij weer bij het RIVM en doet ze onderzoek naar de kwaliteit en organisatie van zorg voor mensen met een chronische ziekte, multimorbiditeit en/of polyfarmacie. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderzoek op het gebied van patiëntenparticipatie, zelfmanagement, kwaliteitsbeleid in zorgorganisaties, populatiemanagement, organisatie van acute zorg, indicatoren voor prenatale screeningen en vroegopsporing bij kwetsbare ouderen.

Expertise

 • Acute zorg
 • Depressiepreventie
 • Disease management
 • Focusgroepen
 • Implementatie
 • Indicatoren
 • Interviews
 • Kwalitatief onderzoek
 • Kwaliteit van zorg
 • Kwetsbare ouderen
 • Multimorbiditeit
 • Patiëntenparticipatie
 • Polyfarmacie
 • Populatiemanagement
 • Vragenlijsten
 • Vroegopsporing
 • Zelfmanagement
 • Zorgstandaarden

Contact

E-mail: info@rivm.nl