Publicaties van Dr. Lidwien Lemmens, zorgonderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

Proefschrift

L.C. Lemmens Strategies to improve preoperative care. Thesis 2009. Universiteit Utrecht.

 

Artikelen

1. Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC Liquid chromatography (Liquid chromatography), Rutten GE. Change in quality management in diabetes care groups and outpatient clinics after feedback and tailored support. Diabetes Care. 2015 Feb;38(2):285-92.
2. Campmans-Kuijpers MJ, Baan CA, Lemmens LC, Rutten GE. Diabetes quality management in Dutch care groups and outpatient clinics: a cross-sectional study. BMC Res Notes. 2014 Aug 7;7:497.

3. Rompelberg CJM., Suijkerbuijk AWM., Lemmens LC Nationale en internationale inventarisatie van interventies voor depressiepreventie TSG 2014 8;92:312-17.

4. Elissen AM, Steuten LM, Lemmens LC, Drewes HW, Lemmens KM, Meeuwissen JA, Baan CA, Vrijhoef HJ. Meta-analysis of the effectiveness of chronic care management for diabetes: investigating heterogeneity in outcomes.J Eval Clin Pract. 2013 Oct;19(5):753-62.

5. Lemmens KM, Lemmens LC, Boom JH, Drewes HW, Meeuwissen JA, Steuten LM, Vrijhoef HJ, Baan CA. Chronic care management for patients with COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)): a critical review of available evidence. J Eval Clin Pract. 2013 Oct;19(5):734-52.

6. Campmans-Kuijpers MJ, Lemmens LC, Baan CA, Gorter KJ, Groothuis J, van Vuure KH, Rutten GE. Defining and improving quality management in Dutch diabetes care groups and outpatient clinics: design of the study. BMC Health Serv Res. 2013 Apr 5;13:129.

7. Drewes HW, Steuten LM, Lemmens LC, Baan CA, Boshuizen HC, Elissen AM, Lemmens KM, Meeuwissen JA, Vrijhoef HJ. The effectiveness of chronic care management for heart failure: meta-regression analyses to explain the heterogeneity in outcomes. Health Serv Res. 2012 Oct;47(5):1926-59.

8. Lemmens LC, Til van J, Struijs JN, Kooistra M, Baan CA. Biedt de NDF zorgstandaard zorggroepen voldoende houvast? Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de diabetes zorgstandaard bij zorggroepen. TSG 2012;5:295-302

9. Elissen AJM, Steuten LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit), Lemmens LC, Drewes HW, Lemmens KMM, Meeuwissen JAC, Baan CA, Vrijhoef HJM. Effectiviteit van ketenzorg bij diabetes mellitus. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5115

10. de Bruin SR, Versnel N, Lemmens LC, Molema CC, Schellevis FG, Nijpels G, Baan CA. Comprehensive care programs for patients with multiple chronic conditions: a systematic literature review. Health Policy. 2012 Oct;107(2-3):108-45.

11. van Oostrom SH small hydrophobic (small hydrophobic), Picavet HS, van Gelder BM, Lemmens LC, Hoeymans N, van Dijk CE Conformité Européenne (Conformité Européenne), Verheij RA, Schellevis FG, Baan CA. Multimorbidity and comorbidity in the Dutch population - data from general practices.BMC Public Health. 2012 Aug 30;12:715.

12. Drewes HW, Lemmens LC, Helmers M, Til de Jong J, Baan CA, Struijs JN. Implementing self-management support in a new delivery system: experiences within Dutch care groups. International Journal of person centered medicine 2012;3: 511-519.

13. Oostrom van SH, Picavet HJ, Gelder van BJ, Lemmens LC, Hoeymans N, Verheij RH, Schellevis FG, Baan CA. Het voorkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – analyse op basis van gegevens van huisartsenpraktijken. Ned Tijdschr Geneeskd 2011; 155:A3193.

14. de Bruin SR, Heijink R, Lemmens LC, Struijs JN, Baan CA. Impact of disease management programs on healthcare expenditures for patients with diabetes, depression, heart failure or chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review of the literature. Health Policy. 2011 Jul;101(2):105-21.

15. Lemmens L, van Zelm R, Borel Rinkes I, van Hillegersberg R, Kerkkamp H. Clinical and organizational content of clinical pathways for digestive surgery: a systematic review. Dig Surg. 2009;26(2):91-9.

16. Lemmens L, van Zelm R, Vanhaecht K, Kerkkamp H.Systematic review: indicators to evaluate effectiveness of clinical pathways for gastrointestinal surgery.J Eval Clin Pract. 2008 Oct;14(5):880-7.

17. Lemmens LC, Kerkkamp HEM,  van Klei WA, Klazinga NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen), Rutten CLG, van Linge RH, Moons KGM. Facilitating and limiting factors for implementation of outpatient preoperative evaluation clinics Br J Anaesth. 2008 May;100(5):645-51.

18. Lemmens LC, van Klei WA, Klazinga NS, Rutten CLG, van Linge RH, Moons KGM en Kerkkamp HEM. The effect of national guidelines on the implementation of outpatient preoperative evaluation clinics in Dutch hospitals Eur J Anaesthesiol. 2006 Nov;23(11):962-70.

19. Lemmens LC, Moons KGM, Klazinga NS, van Klei WA, Rutten CLG, van Linge RH, Kerkkamp HEM. Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van preoperatieve screeningspoliklinieken: een verkennende studie in negen ziekenhuizen Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie 2004;17(2): 36-46.

 

Rapporten

1.   Lemmens LC, Rompelberg CJM, Molema CCM, Suijkerbuijk AWM. Depressiepreventie : Nationale en internationale inventarisatie RIVM rapport 020032001, Bilthoven 2014.

2.   Lemmens LC, Weda M. Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen: Inventarisatie van risico's en mogelijke interventiestrategieën RIVM rapport 080027001, Bilthoven 2013.

3.   Lemmens LC, Bruin de SR, Struijs JN, Baan CA. Patiëntenparticipatie bij organisatorische besluitvorming in zorggroepen. Inzichten en aanbevelingen op basis van literatuuronderzoek en ervaringen van zorggroepen en patiëntenvertegenwoordigers. RIVM rapport 260434001, Bilthoven 2012.

4.   Struijs JN, de Jong-van Til JT, Lemmens LC, Drewes HW, Bruin de SR, Baan CA. Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg. Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. RIVM rapport 260224003, Bilthoven 2012.

5.   de Jong-van Til JT, Lemmens LC, Baan CA, Struijs JN. De organisatie van zorggroepen anno 2011. Huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afgelopen jaren. RIVM rapport 260131003, Bilthoven 2012.

6.   Lemmens LC, De Jong-van Til JT, Baan CA, STruijs JN. Onderzoek op het gebied van integrale bekostiging. Een inventarisatie in opdracht van de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging. RIVM briefrapport 260131004, Bilthoven 2012.

7.   Lemmens L.C, Spreeuwenberg P, Rijken PM. Kerngegevens zorg 2007:Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) rapport ISBN 978-90-6905-921-1Utrecht 2008.

8.  Baan CA, Hutten JBF, Rijken PM (red). Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening. RIVM rapport 282701005, Bilthoven 2003.