De nevenfuncties van Mark Montforts, senior beleidsmedewerker bij het Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten.

Huidige nevenfuncties

 • Lid van een onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie rond een onderzoek dat wordt gefinancierd door Europese koepel van fabrikanten van bestrijdingsmiddelen (ECPA) en wordt uitgevoerd onder leiding van het Engelse Institute for Occupational Medicine.
 • Ad hoc reviewer voor wetenschappelijke journals en voor research proposals van onderzoeksprogramma’s.
 • Guest editor en lid van de review editorial board van Frontiers in Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy.
 • Voorzitter van de OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development) Expert Group on Pesticide Risk Indicators
 • Voorzitter van de OECD Expert Group on Claim Development for Treated Articles.

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter van het Nationale Platform voor de beoordeling van Higher Tier studies (2003-2010)
 • Lid van het EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) PPR Plant Protection products and their Residues (Plant Protection products and their Residues) panel (2006-2009):
  •     Voorzitter van de werkgroep Opinion on Pore Water
  •     Voorzitter van de werkgroep Opinion on the FOCUS Air Report
  •     Voorzitter van de werkgroep Ecoregions
  •     Voorzitter van de werkgroep Emissions from Greenhouses
  •     Co-rapporteur van de Opinion on Protection Goals
 • Lid van het Editorial Advisory Board van het Open Law Journal (2009-2011)
 • Lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het Longfonds (tot mei 2013) en in het verlengde daarvan lid van de Strategic Advisory Board van het IMI Inovative Medicines Initiative (Inovative Medicines Initiative)-project UBIOPRED dat onderzoek doet naar moeilijk astma (tot eind 2014). 
 • Adviseur voor de Commissie ‘Desinfectantia en Resistentie’  van de Gezondheidsraad, in 2015-2016
 • Waarnemer in de Commissie ‘Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging’ van de Gezondheidsraad, in 2019-2020