Dr. Mark Montforts (1967) is senior beleidsmedewerker bij het Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten.

Onze samenleving gebruikt chemische producten. Wetenschap draagt bij aan een veilig en duurzaam gebruik daarvan. Inhoudelijk mag dat complex zijn, als de betekenis ervan maar uit te leggen is. Dan heeft onze kennis ook echt waarde voor beleidsmakers en burgers.

Mark Montforts studeerde milieukunde (1991) en biologie (1992) aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werkte hij daar bij de Wetenschapswinkel Biologie en als toegevoegd docent bij de faculteiten Scheikunde en Biologie, en trad hij in 1993 in dienst bij het RIVM voor onderzoek naar risico’s van biociden en gewasbeschermingsmiddelen voor het milieu. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van methoden voor de milieurisicobeoordeling van deze middelen, en ook voor die van (dier)geneesmiddelen, waarop hij promoveerde aan de Universiteit van Leiden (2005). Mark Montforts is zowel een European Registered Toxicologist, alsook een SETAC Europe Certified Environmental Risk Assessor. De rol van het milieu in de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie heeft zijn speciale interesse.

Bij het RIVM adviseert hij departementen over het gebruik van wetenschappelijke kennis in het beleid. Vanuit zijn werk bij het RIVM neemt hij deel aan internationale werkgroepen van bijvoorbeeld het Europese Medicijnen Agentschap (EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency)), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO international maritime organization (international maritime organization)) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development)). In 2022 is hij voorzitter van de Working party on Biocides van de OECD. Hij heeft het Kennisnetwerk Biociden opgericht (2010-2014). Hij was de coördinator van het Nederlandse onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden in 2014-2019. Hij is mede daarom lid van een onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie rond een onderzoek dat wordt gefinancierd door Europese koepel van fabrikanten van bestrijdingsmiddelen (ECPA) en wordt uitgevoerd onder leiding van het Engelse Institute for Occupational Medicine. Dat onderzoek richt zich op het gebruik van blootstellingsgegevens in epidemiologische studies. Mark is momenteel project-coördinator van het RIVM SPR project DIRECT. Binnen het project DIRECT ontwikkelt RIVM een methode om aan het begin van een ontwerpproces al te kunnen inschatten hoe veilig en duurzaam een product zal zijn. Hij is lid van de werkgroep Toetsing van Stoffen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.

Expertise

  • Omgaan met risico’s
  • Bestrijdingsmiddelen
  • (Dier)geneesmiddelen
  • Antimicrobiële resistentie in het milieu
  • Participatie van belanghebbenden

Contact

E-mail: vsp-secretariaat@rivm.nl