DrDokter. Mark Montforts (1967) is senior beleidsmedewerker bij het Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten.

Onze samenleving gebruikt chemische producten. Wetenschap draagt bij aan een veilig en duurzaam gebruik daarvan. Inhoudelijk mag dat complex zijn, als de betekenis ervan maar uit te leggen is. Dan heeft onze kennis ook echt waarde voor beleidsmakers en burgers.

Mark Montforts studeerde milieukunde (1991) en biologie (1992) aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werkte hij daar bij de Wetenschapswinkel Biologie en als toegevoegd docent bij de faculteiten Scheikunde en Biologie, en trad hij in 1993 in dienst bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor onderzoek naar risico’s van biociden en gewasbeschermingsmiddelen voor het milieu. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van methoden voor de milieurisicobeoordeling van deze middelen, en ook voor die van (dier)geneesmiddelen, waarop hij promoveerde aan de Universiteit van Leiden (2005). Mark Montforts is geregistreerd toxicoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. De rol van het milieu in de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie heeft zijn speciale interesse.

Bij het RIVM adviseert hij departementen over het gebruik van wetenschappelijke kennis in het beleid. Vanuit zijn werk bij het RIVM neemt hij regelmatig deel aan internationale werkgroepen van bijvoorbeeld het Europese Medicijnen Agentschap (EMAEuropean Medicines Agency), de Internationale Maritieme Organisatie (IMOinternational maritime organization) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development). Hij was van 2006 tot 2009 lid van het Panel voor gewasbeschermingsmiddelen van de Europese voedselautoriteit (EFSAEuropese Voedselveiligheidsautoriteit). Hij heeft het Kennisnetwerk Biociden opgericht (2010). Hij was adviseur voor de Commissie 029 Desinfectantia en Resistentie van de Gezondheidsraad in 2015-2016. Tussen 2009 en 2013 was hij patiënt-lid van de wetenschappelijke adviescommissie van het Longfonds.

Momenteel is hij de coördinator van het Nederlandse onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden (www.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl/obo). Hij is mede daarom lid van een onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie rond een onderzoek dat wordt gefinancierd door Europese koepel van fabrikanten van bestrijdingsmiddelen (ECPA) en wordt uitgevoerd onder leiding van het Engelse Institute for Occupational Medicine. Dat onderzoek richt zich op het gebruik van blootstellingsgegevens in epidemiologische studies.

Expertise

  • Omgaan met risico’s
  • Bestrijdingsmiddelen
  • (Dier)geneesmiddelen
  • Antimicrobiële resistentie in het milieu
  • Participatie van belanghebbenden

Contact

E-mail: vsp-secretariaat@rivm.nl