Dr. Mark Montforts (1967) is senior beleidsmedewerker bij het Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten.

Onze samenleving gebruikt chemische producten. Wetenschap draagt bij aan een veilig en duurzaam gebruik daarvan. Inhoudelijk mag dat complex zijn, als de betekenis ervan maar uit te leggen is. Dan heeft onze kennis ook echt waarde voor beleidsmakers en burgers.

Mark Montforts studeerde milieukunde (1991) en biologie (1992) aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werkte hij daar bij de Wetenschapswinkel Biologie en als toegevoegd docent bij de faculteiten Scheikunde en Biologie, en trad hij in 1993 in dienst bij het RIVM voor onderzoek naar risico’s van biociden en gewasbeschermingsmiddelen voor het milieu. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van methoden voor de milieurisicobeoordeling van deze middelen, en ook voor die van (dier)geneesmiddelen, waarop hij promoveerde aan de Universiteit van Leiden (2005). Mark Montforts is zowel een European Registered Toxicologist, alsook een SETAC Europe Certified Environmental Risk Assessor. De rol van het milieu in de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie heeft zijn speciale interesse.

Bij het RIVM adviseert hij overheden over het gebruik van wetenschappelijke kennis in het milieubeleid. Hij was coördinator van het Nederlandse onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden (OBO-1) in 2014-2019. Sinds 2022 is hij voorzitter van de Working party on Biocides van de OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Expertise

  • Omgaan met risico’s
  • Bestrijdingsmiddelen
  • (Dier)geneesmiddelen
  • Antimicrobiële resistentie in het milieu
  • Participatie van belanghebbenden

Contact

E-mail: vsp-secretariaat@rivm.nl