Nevenfuncties van Matthijs van den Berg, hoofd van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  • Lid van de werkveldadviesraad van de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit)
  • Onderwijs voor o.a. KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst), NSPOH Netherlands School of Public & Occupational Health (Netherlands School of Public & Occupational Health), RINO, NJI, VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam), ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center), NIHES
  • Voorzitter Commissie Vroege Opsporing, ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)
  • Lid Begeleidingscommissie Drugs Informatie en Monitoring Systeem, Trimbos Instituut
  • Voorzitter Consortium Leefstijlmonitor
  • Voorzitter Netwerk Kernindicatoren Sport en Bewegen