Drs. Anita Suijkerbuijk is zorgonderzoeker bij het Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Anita Suijkerbuijk studeerde HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)-Verpleegkunde in Breda en werkte daarna als sociaal verpleegkundige in de infectieziektebestrijding van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gooi en Vechtstreek. In 1993 trad ze in dienst bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en heeft daar meegewerkt aan de eerste grote seroprevalentiestudie van het Rijksvaccinatieprogramma (PIENTER).

In 2006 startte ze met de universitaire masterstudie 'Evidence Based Practice' aan de Universiteit van Amsterdam, die ze in 2008 afrondde. Hierna zette ze haar werkzaamheden als epidemioloog op het terrein van infectieziekten voort. In 2011 maakte ze binnen het RIVM de overstap naar het centrum voor Voeding, Preventie en Zorg.

Binnen haar huidige functie op de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie werkt ze aan gezondheidseconomisch onderzoek. De onderwerpen van onderzoek lopen sterk uiteen en variëren van preventieve interventies tot langdurige zorg en infectieziekten. Zo heeft Anita Suijkerbuijk een review van economische evaluaties van interventies binnen de verslavingszorg gemaakt, de doelmatigheid van het soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)-testbeleid en de maatschappelijke kosten van de mazelenepidemie onderzocht en indicatoren uitgewerkt voor de monitoring van verschillende bevolkingsonderzoeken.

Expertise

  • Gezondheidseconomie
  • Infectieziekten (Salmonella, soa)
  • Rijksvaccinatieprogramma
  • Preventie
  • Indicatoren (darmkanker, gehoorscreening, hielprik)
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Contact

E-mail: info@rivm.nl