Drs. Manon Lette is onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Manon Lette is in 2013 cum laude afgestudeerd in de Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in de richting Preventie en Volksgezondheid en in de richting Beleid en Organisatie van de Gezondheidszorg. Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de voedselzekerheid van cliënten van de Nederlandse Voedselbank en naar de gezondheidszorgkosten die toe te schrijven zijn aan overgewicht.

Sinds 2013 werkt Manon Lette bij het Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg. Binnen de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie)) werkt zij aan verschillende projecten. Zij houdt zich onder meer bezig met de onderzoeksthema’s vroegtijdige opsporing van problemen en risico’s op het gebied van gezondheid en welzijn van (kwetsbare) ouderen, het inventariseren van initiatieven van populatiemanagement in Nederland en het identificeren van mogelijke aangrijpingspunten om geneesmiddelenresten in het (drink)water te verminderen/voorkomen.

Expertise

  • (Kwetsbare) ouderen
  • Vroegopsporing
  • Medicatieveiligheid
  • Populatiemanagement
  • Kwalitatief onderzoek

Contact

E-mail: info@rivm.nl