Publicaties van Manon Lette, onderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM.

Publicaties

De Bruin SR, Lette M, Baan CA, Van den Berg M (2014). Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen; op weg naar betere aansluiting bij wat ouderen zelf willen en kunnen (factsheet), RIVM: Bilthoven.

Lette, M., Bemelmans, W.J.E., Breda, J., Slobbe, L.C.J., Dias, J., Boshuizen, H.C.: Health care costs attributable to overweight calculated in a standardized way for three European countries. Eur J Health Econ, 1-9 (2014). doi:10.1007/s10198-014-0655-8.