Publicaties van Mieneke Kooistra, zorgonderzoeker bij de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het Centrum voor Voeding Preventie en Zorg van het RIVM.

Publicaties

MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink, LCM Limburg, SLN Zwakhals Zorgbalans 2014: De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Hoofdstuk 2: Zorg rond de geboorte. RIVM-rapportnummer: 2014-0038. Bilthoven: RIVM, 2014.

Gijsen R, Hukkelhoven CWPM, Schipper CMA, Ogbu UC, de Bruin-Kooistra M and Westert GP general practitioner (general practitioner). Effects of hospital delivery during off-hours on perinatal outcome in several subgroups: a retrospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth 2012, 12:92-103.

de Bruin-Kooistra M, Amelink-Verburg MP, Buitendijk SE, Westert GP. Finding the right indicators for assessing quality midwifery care. Int J Qual Health Care. (2012) 24 (3): 301-310.

Lemmens LC Liquid chromatography (Liquid chromatography), van Til J, Struijs JN, Kooistra M, Baan, C.A. Biedt de NDF zorgstandaard zorggroepen voldoende houvast? Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de diabetes zorgstandaard bij zorggroepen.  TSG 2012; 90(5):295-302.

van den Berg MJ, Deuning C, Gijsen R, Hayen  A, Heijink R, Kooistra M, Lambooij M, Limburg LCM. Definitierapport Zorgbalans. RIVM rapport 260612001. Bilthoven: RIVM, 2011.

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg), Inspectie voor de gezondheidszorg. Risico’s ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt. Onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in samenwerking met RIVM en TNO. Utrecht: IGZ, 2011.

Westert GP, van den Berg MJ, Zwakhals SLN, Heijink R, de Jong JD Creutzfeldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob), Verkleij H. Zorgbalans 2010 : De prestaties van de Nederlandse zorg. RIVM rapport 260602005. Bilthoven: RIVM, 2010.

Vos de M, Graafmans W, Kooistra M, Meijboom BR, Voort van der P, Westert GP. Using quality indicators to improve hospital care: a review of the literature. International Journal for Quality in Health Care, 2009 Apr;21(2):119-29.

Kooistra M, Waelput AJM, Boer J de, Driel W van, Offerhaus P, Blaauw J, Ketel-Hamaker ND, Amelink-Verburg MP, Ouden AL den, Kolk M van der, Graafmans WC. Kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijns verloskunde. RIVM rapport 260101005/2009.

Lambooij MS Multiple Sclerose (Multiple Sclerose), Kooistra M, Limburg LCM, Boom JHCB, Graafmans WC. InViZie, Inspectie-instrument Veiligheidsmanagementsysteem in Ziekenhuizen. Fase 1 van instrumentontwikkeling. RIVM rapport 260151001/2009.

Kooistra M, Schuitemaker NWE, Franx A, Wolf H, Van Hemel O, Graafmans WC, Westert GP. Kwaliteitsindicatoren voor de obstetrie; ontwikkeling en gebruik in Nederland. RIVM rapport 260101001/ 2008.

Hoogervorst E, De Vries A, Mensink A, Verhagen H, Opperhuizen A, Brouwer C, Brouwer N, Kooistra M, Westert GP, Henken A. Gevaarlijk leven; biologische en medische risico's. In: Leven met onzekerheid. Geraerdts JPM, van Asselt MBA Master of Health Business Administration (Master of Health Business Administration), Koenen L (red). Stichting BMW, Den Haag, 2008.

Kooistra M, Waelput A. Hoe goed is onze zorg? Tijdschr Verloskundigen 2007; (sept):39-40.

Kooistra M, Franx A, Schuitemaker N, Wolf H, Graafmans W. Kwaliteitsindicatoren voor de obstetrie: voor ons, door ons! NTOG 2007;09/120;16-20.

Kooistra M., Graafmans W.C, Go P.M.N.Y.H, Vries de A.C, Vree R, Westert G.P. Kwaliteitsindicatoren voor de heelkunde. RIVM rapport 260101002/2007.

Vos de M.L.G., Kooistra M., Graafmans W.C Kwaliteitsindicatoren voor de orthopedie. Ontwikkeling en toepassing van een set indicatoren. RIVM rapport 260101003/2007.

Westert GP en Verkleij H. Zorgbalans. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in 2004. RIVM Rapport 260602001. Bilthoven: RIVM, 2006.